Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرداول:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرداول فراخوان ارائه ایده های جدید درحوزه مدیریت بحران آب را داد که این ایده ها توسط خانه نخبگان بسیج و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان چرداول مورد استقبال و تقدیر قرار خواهند گرفت.

استقبال از ایده های جدید مدیریت بحران آب در شهرستان چرداول

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، پسندیده گفت: اولین جلسه بررسی بحران آب در حوزه شرب و کشاورزی با حضور خانه نخبگان بسیج، مدیر منابع آب ،کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه به شناسایی مسائل و مشکلات آب کشاورزی در منطقه و بویژه آب های جاری شهرستان،اراضی حاشیه رودخانه و چگونگی تغییر الگوی کشت،استفاده از آبیاری های نوین و فرهنگ سازی درمورد مصرف بهینه آب پرداخته شد.

در پایان؛ برخی از نخبگان حاضر به حوزه آب و کشاورزی ایرادات اساسی وارد نمودند که با استقبال گرم مدیرت جهاد کشاورزی مواجه گردید و ایشان قول دادند به نخبگانی که با انتقاد سازنده همراه با راهکارهای مناسب بخشی از مشکلات پیش رو را بر طرف نمایند جوایز ارزنده ای اهدا خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید