Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل تعاون روستایی ایلام:

مدیر تعاون روستایی استان ایلام گفت:با انجام ارزیابی عملکرد سالیانه از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ، مدیریت تعاون روستایی استان ایلام موفق به کسب رتبه نخست در بین مدیریت تعاون روستایی استان های کشور شد.

کسب رتبه نخست ملی در ارزیابی عملکرد توسط مدیریت تعاون روستایی استان ایلام

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، محمدناصر ناصری افزود:  بر اساس ارزیابی های صورت گرفته توسط سازمان مرکزی در سال ۱۴۰۰ و اعلام نتایج ارزیابی عملکرد ، مدیریت تعاون روستایی استان ایلام رتبه اول  در برنامه ریزی و ارائه خدمات حسب شاخص های برنامه عملیاتی اعلامی ازسوی سازمان مرکزی درتمام زیربخش ها متناسب با شرح وظایف قانونی  را به خود اختصاص داد.

بر اساس این گزارش مهندس ناصری مدیر استان کسب این رتبه را حاصل تشکیل کارگروه‌های تخصصی و تعیین دبیر و اعضاء برای هر یک از این کارگروه ها از بین همکاران با تجربه و با انگیزه ی واحد‌های تخصصی و سازماندهی کمیته ی پایش و سنجش برای رصد فعالیت ها و جمع آوری مستندات و همفکری برای رفع موانع و مشکلات و ارتباط مستمر با واحد‌های متناظر در سازمان مرکزی در ایجاد بستر مناسب برای ساماندهی ،پشتیبانی وارائه خدمات به تولیدکنندگان از طریق توانمندسازی وتشکل سازی و نهایتا سیاستگذاری وحمایت وهدایت ونظارت مطلوب بر آنها دانستند.

قابل ذکر است؛ مدیریت تعاون روستایی استان ایلام طی سالهای اخیر با برنامه ریزی های دقیق موفق شده است  در ارزیابی عملکرد ها با روندی رو به رشد جایگاه های مطلوب ونخست کشوری واستانی در ارائه خدمات به جامعه هدف را کسب نماید.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید