Iranian Agriculture News Agency

مسئول تنظیم بازار شهرستان ایوان:

بازرسی از نانوایی های مرکز شهرستان ایوان توسط مهندس دبیری مسئول تنظیم بازار جهاد کشاورزی این شهرستان صورت گرفت.

نانوایی های کم کار کسر سهمیه می شوند

به گزارش خبرنگار ایانا در ایلام، دبیری گفت: در این بازرسی تعداد ۱۰ واحد نانوایی بدون هماهنگی تعطیل بودند که در جلسه آرد و نان شهرستان مطرح وکسر سهمیه آرد خواهند شد و سهمیه آرد آنها به نانوایی هایی اضافه خواهدشد که فعالیت بیشتری دارند.

گفتنی است؛ با متصدیان نانوایی هایی که بدون هماهنگی تعطیل می کنند ویا در ساعت مشخص شده برای آنها فعال نیستند برخورد جدی و قانونی بعمل خواهد آمد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید