Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از انقلابی در اقتصادی کردن باغات گردوی استان ایلام خبر داد

سرشاخه کاری در باغات گردو؛ انقلابی در اقتصادی کردن باغات گردوی استان ایلام

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، ، آذرنوش عموزاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: گردو یکی از محصولات خشکباری است که دومین سطح زیر کشت باغات استان را به خود اختصاص داده است. از مجموعه ۱۳۳۷ هکتار باغ گردو در استان ایلام که بیشتر از پایه های بذری و گونه های بومی تشکیل شده، ۱۲۸۶ هکتار باغات بارور تشکیل می‌دهند.

وی افزود: این باغات بارورگردو به دلیل وجود سرمای بهاره در استان در اکثر سالها خوشه های میوه ده درختان سرما زده شده و عملاً در آن سال ها، باغ تولیدی را به دنبال ندارد. همچنین بیشتر این ارقام بذری به دلیل کیفیت پایین مغز میوه و پوست کلفت میوه و نیز عملکرد خیلی پایین و اقتصادی نبودن محصول تولیدی، پس از ۳۰ تا ۴۰ سال از سن درختان توسط باغداران بریده و حذف می شدند.

عموزاده بیان کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با برنامه های مدون در چند سال متوالی ۱۳۹۹تا ۱۴۰۱کمر همت مبنی بر اصلاح باغات و انجام عملیات سرشاخه کاری بر روی درختانی که بازدهی اقتصادی نداشتند ، بسته است.

وی ادامه داد: ابتدا در پایان سال ۱۳۹۹تا سال ۱۴۰۰ متقاضیان باغدار گردو در شهرستان های ایوان ملکشاهی و سیروان شناسایی و با استفاده از دانش بومی و به روز کارشناسان سازمان به صورت کاملا رایگان، با استفاده ازیکی از تجاری ترین رقم گردوی دنیا یعنی رقم چندلر که قبلاً سازگاری اقلیمی آن با آب و هوای مناطق مستعد پرورش گردو در استان مورد بررسی واز نتیجه ی بسیار مطلوبی برخوردار بود، عملیات انجام گرفت و نتایج آن بصورت ۱۰۰درصد گیرایی ورشد برخوردار بود.

عموزاده گفت: این رقم دیرگل و در اواخر فروردین خوشه درخت باز می‌شود و از خطر سرمازدگی مصون بوده و همچنین میوه ی آن دارای مغز سفید و پوست نازک و از عملکرد بالا و از میوه تجاری و یک اندازه برخوردار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام خاطرنشان نمود: امسال به صورت مشارکتی در پنج شهرستان گردوخیز استان یعنی ایلام، ملکشاهی، سیروان و چرداول این عملیات که مورد استقبال فراوان باغداران گردوکار استان قرار گرفته بود برای ۶۷ گردو کار با بهره گیری از سه گروه پیوند زن بومی و یک گروه پیوند زن غیر بومی به انجام رسید.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید