Iranian Agriculture News Agency

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی ایلام

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی ایلام گفت: تاکنون 120 هزار هکتار از اراضی زراعی و باغی استان تحت پوشش سیستم‌های نوین آبیاری قرار گرفته است.

آبیاری نوین در ۱۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی ایلام اجرایی شده است

به گزارش خبرنگار ایانا در ایلام، اقبال گراوندی گفت: میزان آب‌های روان و زیر زمینی ۸۰۰ میلیون متر مکعب در سال است.

وی افزود: با توجه به خشکسالی‌های اخیر اقداماتی از جمله: استفاده از اعتبارات یارانه‌ای بخش کشاورزی به صورت اعتبارات بالعوض برای اجرای انواع سیستم‌های نوین آبیاری، استفاده از فناوری و تکنولوژی جدید در راستای بهینه سازی مصرف آب کشاورزی از جمله سیستم‌های تیپ و کم فشار، اجرای ۶۱۰ هکتار سیستم آبیاری نوین از ابتدای سال گذشته تاکنون بوده است. 

مدیر آب و خاک بیان کرد: در حالی که کل اراضی تحت پوشش سیستم‌های نوین آبیاری  

استان ایلام از ابتدا تاکنون برابر۱۲۰۰۰۰ هکتار بوده که از این مساحت میزان ۸۰۰۰۰ هکتار از محل سامانه‌های گرمسیری، رودخانه‌های مرزی و طرح احیا دشت‌های ایلام و خوزستان در سطح استان اجرا شده و مساحت ۴۰۰۰۰ هکتار برای متقاضیان (کشاورزان و باغداران) شهرستان‌ها از سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار است.

گراوند در خصوص اقدامات راجع به مدیریت آب گفت: از جمله اقدامات انجام شده می‌توان به احداث و بهسازی کانال‌های آبرسانی سنگی، مالتی و بتنی در سطح استان به طول ۳۸۹ کیلومتر، بهینه سازی و مصرف آب با استفاده از الگوی کشت مناسب و انتخاب نوع سیستم مناسب و نیز توسعه در اراضی شیبدار، تشویق و ترغیب کشاورزان برای استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری از جمله سیستم‌های تیپ و کم فشار برای اراضی که اجرای سیستم تحت فشار در آنها قابل اجرا نیست و جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات تخصیص یافته به استان از محل اعتبارات کمک های فنی و اعتباری برای توسعه سیستم های نوین آبیاری اشاره کرد

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید