Iranian Agriculture News Agency

مویدی؟

معاون آموزش و ترویج سازمان تات در بازدید از طرح‌ها و پروژه‌های کشاورزی استان ایلام ، بر ضرورت تسهیل حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان که با نفوذ دانش و فناوری نوین به عرصه‌های تولیدی محقق می‌شود تاکید کرد.

تحول بنیادین با نظام آموزش و ترویج کشاورزی انجام م‌یشود

به گزارش خبرنگار ایانا در ایلام، علی اکبر مویدی رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت: تحول بنیادین نظام آموزش و ترویج کشاورزی با راه‌اندازی پایگاه‌های نوآوری، اعزام کاروان‌های بهره‌وری، فرصت مطالعاتی مزرعه محققان و اجرای طرح‌های توسعه‌ای ترویجی بزرگ مقیاس، در راستای توسعه کشاورزی دانش‌بنیان و پایداری امنیت غذایی

وی پس از بازدید از کانون یادگیری انتقال تجارب یکی از دامداران برگزیده اصلاح نژاد دام و همچنین باغ الگویی محصول سالم انگور در شهرستان‌های ایلام و ایوان، در جمع دامداران، باغداران و کارشناسان مروج پهنه که در حال فراگیری روش‌های نوین دامپروری و کشاورزی بودند بر پشتیبانی و دفاع جدی وزارت جهاد کشاورزی از تولید، تامین نهاده‌های کشاورزی، قیمت‌گذاری مناسب محصولات کشاورزی و به‌ویژه ضرورت کشاورزی قراردادی و همچنین توانمندسازی بهره‌داران بخش کشاورزی از طریق ارتقای دانش و مهارت و انتقال یافته‌های پژوهشی اثربخش در راستای افزایش بهره‌وری در واحدهای بهره‌برداری کشاورزی خبر داد.

رییس موسسه آموزش و ترویج در ادامه با اشاره به دیدگاه وزیر محترم جهاد کشاورزی برای تحول بنیادین در برنامه‌های آموزشی و ترویجی در دولت سیزدهم، راه‌اندازی پایگاه‌های نوآوری و همچنین کاروان‌های بهره وری با بسیج گسترده تمامی عوامل تحقیقاتی، آموزشی و ترویجی کشاورزی در سطح استان‌ها و حضور محققان ارشد کشور در مناطق مختلف کشور را از اولویت‌های مهم معاونت آموزش و ترویج نام برد.

وی همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای ترویجی بزرگ‌مقیاس و افزایش سطح پوشش خدمات ترویجی را برای حل مشکلات فنی عرصه‌های کشاورزی در سال تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین از طریق مشارکت موثر محققان، کارشناسان و مروجان در افزایش بهره‌وری یکی دیگر از برنامه‌های مهم معاونت آموزش و ترویج کشاورزی بیان کرد.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید