Iranian Agriculture News Agency

مدیر هماهنگی آموزش و ترویج کشاورزی سازمان گفت: دکتر مویدی معاون ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی از کانون یادگیری اصلاح نژاد دام سبک شهرک قدس شهرستان ایلام بازدید نمود.

بازدید از کانون یادگیری اصلاح نژاد دام سبک شهرک قدس ایلام

به گزارش خبرنگار ایانا در ایلام، حشمت سیاهی با اشاره به اینکه در این بازدید زارع از دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان تات ، مدیران هماهنگی ترویج کشاورزی و جهاد کشاورزی شهرستان ایلام ، معاون مدیریت ترویج ، رویای ا دارات ترویج و مرکز جهاد کشاورزی حومه ، محقق مرکز تحقیقات و کارشناسان مسئول پهنه ها ی تو لیدی و بهره بردار مجری کانون یادگیری و سایر دامداران گروه هدف حضور داشتند، افزود: پس از ارائه گزارش و معرفی کانون یادگیری توسط مدیران شهرستان ، ترویج و محقق ، بهره بردار مجری کانون یادگیری که از دامداران پیشرو و نمونه شهرستان و استان میباشند توضیحات مبسوطی را در خصوص مزایای اصلاح نژاد دام سبک با استفاده از نژاد رومانوف و افشاری بیان نموده و خواستار حمایت وزارت جهاد کشاورزی از طرح های الگویی توسعه ترویجی در حوزه دام سبک شدند .

در ادامه  مویدی رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی نیز ضمن تشکر از دست اندرکاران این پروژه ترویجی از برنامه معاونت ترویج و اموزش،وزارت جهاد کشاورزی در راه اندازی طرح های توسعه ترویجی در استان ها در راستای افزایش،سطح پوشش خدمات آموزشی ترویجی و حل مشکلات و مسائل مهم و اولویت دار بخش کشاورزی هر استان بصورت پایلوت و با مشارکت تمامی عوامل و کنشگران بخش کشاورزی( محققان و پژوهشگران، مروجان مسئول پهنه ، کارشناسان موضوعی و بهره برداران ) خبر داد .

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید