Iranian Agriculture News Agency

جلسه کمیته فنی کود استان ایلام با حضور رئیس سازمان جهادکشاوزی و معاونت های سازمان و مرکزتحقیقات و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برگزار شد.

برگزاری جلسه کمیته فنی کود

به گزارش خبرنگار ایانا در ایلام،  با حضور عموزاده ریاست سازمان جهادکشاورزی استان ایلام و اعضاء جلسه کمیته فنی کود در استان برگزار شد.

در این جلسه به موضوعات مختلفی از جمله بررسی آخرین وضعیت سامان پایش , تعیین نحوه برخمورد با متخلفین در حوزه توزیع کود شیمیایی و سایر موارد ضروری پرداخته شد.

شایان ذکر است ؛ در این جلسه همه اعضاء در مورد موضوعات مطروحه بحث و گفتگو نمودند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید