Iranian Agriculture News Agency

جلسه بررسی و هماهنگی کشت دانه های روغنی استان ایلام در محل دفتر ریاست سازمان برگزار شد.

برگزاری جلسه بررسی و هماهنگی کشت دانه های روغنی در استان ایلام.

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، جلسه بررسی هماهنگی وضعیت کشت دانه های روغنی با حضور منصوری مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی و همچنین خدرایی معاون طرح دانه‌های روغنی وزارت، ریاست سازمان جهاد کشاورزی، معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر زراعت، مدیر حفظ نباتات،و مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان در محل دفتر ریاست محترم سازمان برگزار شد.

در این جلسه ابتدا مهندس اقدسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام گزارشی از وضعیت کشاورزی و زراعت استان به ویژه وضعیت کشت دانه روغنی کلزا توضیحاتی را ارائه کرد.

وی گفت: تاکنون ۹ هزار هکتار از اراضی مستعد آبی در استان به کشت کلزا اختصاص یافته و به دلیل کمبود و تنش آبی و سایر تنش ها ۱۰۰۰هکتار دچار خسارت شده است.

اقدسی اضافه کرد: بعد از خوزستان و گلستان استان ایلام از نظر تولید دانه روغنی کلزا رتبه سوم را در کشور به خود اختصاص داده است.

وی اشاره کرد: قرارداد ۷۰۰۰هزار هکتارخرید دانه روغنی کلزا با کارخانه روغن کشی در کرمانشاه منعقد شده است.

در ادامه این جلسه زرین جوب معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان به پیشینه زراعت کنجد در استان و اقدامات آن معاونت در جایگزینی ارقام بومی با اصلاح شده، تغییر روش کاشت از سنتی به مکانیزه، بهبود تغذیه گیاهی و سایر اقدامات بهزارعی انجام شده در سنوات اخیر اشاره کرده و افزود: در صورت تأمین آب تابستانه و ثبات قیمت محصول کنجد می توان به توسعه این زراعت در استان امیدوار بود.

وی همچنین تصریح کرد: هر چند استان ایلام یکی از استانهای پیشتاز و مستعد در توسعه زراعت کلزا می باشد، اما با توجه به گسترش گیاه انگلی گل جالیز در سنوات اخیر و میزان خسارت آن در مزارع کلزا ، در صورت عدم ارائه راهکار عملیاتی و اجرایی برای مدیریت این گیاه انگلی، تولید این محصول در آینده دچار چالش جدی خواهد شد.
 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید