Iranian Agriculture News Agency

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ایلام:

275 قلم داروی غیر مجاز از داروخانه های دامپزشکی شهرستان ایلام ضبط شد

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان ایلام گفت: 275 قلم داروی غیر مجاز از داروخانه های دامپزشکی شهرستان ایلام ضبط شد.

275 قلم داروی غیر مجاز از داروخانه های دامپزشکی شهرستان ایلام ضبط شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان ایلام، دکتر علی رحمی در این رابطه گفت: در راستای کنترل ونظارت‌برداروخانه های دامپزشکی درقالب گشت مشترک با اداره تعزیرات حکومتی از تعداد ۷ داروخانه  دامپزشکی سطح شهرستان ایلام بازدیدبعمل آمد.

وی بابیان اینکه پس ازبازدیدوبررسی داروهای موجود درداروخانه ها متوجه وجود ۲۵نوع داروی  غیرمجازو تاریخ مصرف گذشته به تعداد۳۷۵قلم  به ارزش ریالی حدود۱۴۰میلیون ریال شدیم  که پس ازصورتجلسه ضبط شدند.

وی در ادامه اعلام کرد: گشت های نظارتی اداره دامپزشکی شهرستان ایلام برداروخانه ها و مراکز درمانی دامپزشکی با هماهنگی و همکاری اداره کل تعزیرات حکومتی تشدید شده و با متخلفین برخورد قانونی بعمل می آید.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید