Iranian Agriculture News Agency

با حمایت شرکت پشتیبانی امور دام محقق شد:

توزیع بیش از ۱۱۰هزارتن جو مدت دار به جامعه عشایری

مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایرانیان گفت: با کمک شرکت پشتیبانی امور دام کشور بیش از ۱۱۰ هزارتن جو مدت‌دار ۶ ماهه در قالب کشاورزی قرادادی در سال گذشته بین جامعه عشایری توزیع شد.

توزیع بیش از ۱۱۰هزارتن جو مدت دار به جامعه عشایری

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل شرکت پشیبانی امور دام‌ کشور، فضل خرم گفت: با حمایت شرکت پشتیبانی امور دام کشور و تغییر سیاست‌های این شرکت  در راستای حمایت از تولید‌کنندگان، در نیمه دوم سال گذشته بیش از ۱۱۰ هزارتن جو مدت‌دار در قالب کشاورزی قراردادی در اختیار عشایر قرار داده شده است.

وی با اشاره به اینکه ۲۳ هزار خانوار عشایری از این اقدام شرکت پشتیبانی امور دام بهره‌مند شدند افزود: این امر باعث حفظ ذخایر ژنتیک جامعه عشایری شده است. چرا که در صورت کمبود نهاده ناچار قادر به نگهداری از دامها مولد خود نبودند و گاهی ناچار به عرضه دامهای مولد به بازار گوشت شدند.با تامین نهاده جو برای دام‌های عشایری، امکان نگهداری از دامهای مولد برای عشایر، و موجبات افزایش تولید گوشت گرم در نتیجه نگهداری و زایش دامها فراهم شد.

خرم با بیان اینکه با هماهنگی‌های بعمل آمده با شرکت پشتیبانی امور دام کشور برای نیمه دوم سال جاری میزان ۱۵۰هزارتن جو به (ازای هر رأس ۱۰۰کیلو گرم، برای ۱/۵میلیون رأس دام) بصورت مدت‌دار در نظر گرفته شده ادامه داد: این امر منوط به اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی است  که پیگیری های آن در دست انجام است.

 

انتشار خبر: شبنم مسعودی

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید