Iranian Agriculture News Agency

رئیس بخش تحقیقات مدیریت پرورش و تولیدمثل دام و طیور:

بخش‌های پژوهشی دام و طیور نیازمند افزایش اعتبار است

رئیس بخش تحقیقات مدیریت پرورش و تولیدمثل دام و طیور موسسه تحقیقات علوم دامی گفـت: مهم‌ترین چالش‌های این بخش، کمبود نیروی انسانی عضو هیأت علمی برای تحقیقات و کارشناس برای پشتیبانی تحقیقات و همچنین کمبود اعتبارات پژوهشی است.

بخش‌های پژوهشی دام و طیور نیازمند افزایش اعتبار است

پیروز شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: هزینه اجرای پروژه‌های تحقیقاتی روی دام و طیور بسیار بالاست. برای اجرای پروژه‌های تحقیقاتی در این زمینه نیاز به داشتن ساختمان و تأسیسات پرورش دام با شرایط خاص نگهداری و تغذیه انفرادی دام‌ها، خرید دام‌های آزمایشی، امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی، هزینه انجام آزمایشات و ... وجود دارد و برای فراهم کردن این امکانات اعتبارات بالا موردنیاز است.

وی افزود: متأسفانه منابع مالی در این زمینه دارای محدودیت است. با توجه به شرایط موجود، برای اجرای پروژه‌های تحقیقاتی بیشتر از مزارع و گله‌های مردمی استفاده می‌شود که محدودیت‌هایی برای بخش پژوهشی ایجاد می‌کند و حتی اعتبارات ما برای اجرای پروژه‌ها به این شکل نیز محدود است.

رئیس بخش تحقیقات مدیریت پرورش و تولیدمثل دام و طیور موسسه بابیان اینکه در حال حاضر بخش تحقیقات مدیریت پرورش و تولیدمثل دام و طیور موسسه دارای هشت نفر دکتری تخصصی علوم دامی است، ادامه داد: تعدادی از همکاران عضو هیأت علمی بخش‌های تحقیقات علوم دامی مراکز تحقیقات استانی نیز در اجرای طرح و پروژه‌های تحقیقاتی با این بخش همکاری دارند.

وی یادآور شد: از مهم‌ترین مشکلات بخش، کمبود نیروی انسانی عضو هیأت علمی برای تحقیقات و کارشناس برای پشتیبانی تحقیقات و همچنین کمبود اعتبارات پژوهشی است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید