Iranian Agriculture News Agency

چهار قارچ عامل بیماری شانکر سیب به دنیا معرفی شد

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و منابع طبیعی و آموزش کشاورزی استان با اشاره به اینکه چند جنس قارچی در ایجاد شانکر درختان سیب نقش دارند که از مهمترین آنها قارچ سیتوسپورا است، گفت: در بررسی انجام شده در قالب رساله دکتری در ۹ استان عمده تولید کننده سیب از جمله آذربایجان های غربی و شرقی، تهران، اصفهان و ... قارچ سیتوسپورا از نظر پراکنش جغرافیایی و تنوع گونه ای مهمترین عامل شانکر و زوال درختان سیب در کشور شناخته شد.

 چهار قارچ عامل بیماری شانکر سیب به دنیا معرفی شد

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان تات، سیامک حنیفه افزود: در این بررسی ۸ گونه از این جنس شناسایی شد که ۴ گونه آن برای دنیا جدید بود و بنام کشور عزیزمان ایران در Ncbi (مرکز ملی اطلاعات زیست فناوری) در آمریکا ثبت و مقاله آن در مجله Fungal biology انجمن قارچ شناسی بریتانیا در سال ۲۰۲۲ به چاپ رسید.

وی گفت: گونه های جدید قارچ عامل بیماری شانکر  با اسامی  : Citospora iranica، C. ershadii، C. avicennae و C. azerbaijanica نامگذاری  شده اند.

 محقق مرکز تحقیقات ومنابع طبیعی وآموزش کشاورزی استان آذربایجان غربی با بیان اینکه  شناسایی عوامل بیماری قدم اول در ارائه راهکارهای مناسب کنترلی است، افزود: با شناسایی گونه های جدید این حقیقت مشخص می شود که قارچ ها از نظر ژنتیکی در حال تغییر و تحول هستند و این امر بکارگیری روشها و سموم مرسوم  را در کنترل بیماری مذکور دچار مشکل کرده  است و بحث مقاومت در برابر سموم مطرح می شود.

حنیفه  درادامه گفت : با معرفی گونه های جدید و انجام تحقیقات در زمینه آزمایش های گسترده در خصوص تاثیر سموم رایج در کنترل آنها می توان  قارچ کشهای جدید معرفی کرد و از سوی دیگر آزمایش ارقام رایج و جدید سیب و معرفی ارقام مقاوم به بیماری از راهکارهای کنترلی موثر برای کنترل بیماری شانکر است.

  عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات ومنابع طبیعی و آموزش کشاورزی استان گفت: بیماری شانکر درختان سیب یکی از بیماریهای مهم است که همه ساله خسارات زیادی در  باغات سیب کشور برجای می گذارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید