Iranian Agriculture News Agency

ضرورت تقویت بسترهای نظریه پردازی درتوسعه دانش و فناوری

معاون وزیر و رئیس سازمان تات در جلسه کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ضرورت تقویت بسترهای نظریه پردازی در دانش و فناوری، بر اهمیت این موضوع در حوزه کشاورزی به ویژه در راستای رسیدن به امنیت غذایی تاکید کرد.

ضرورت تقویت بسترهای نظریه پردازی درتوسعه دانش و فناوری
به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش وترویج کشاورزی؛ سید مجتبی خیام نکویی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص " راه اندازی کرسی های نظریه پردازی در زمینه علوم انسانی، علوم پایه و علوم اسلامی و تبدبل کرسی ها به گفتمان رایج " بیان کرد: با استفاده از ظرفیت نخبگان و نیروی انسانی جوان در سازمان تات، لازم است به ظرفیت نظریه پردازی در این سازمان نگاه ویژه ای شود.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی، اجرای کرسی های نظریه پردازی را با بهره مندی از سرمایه علمی این سازمان در راستای تامین آینده امنیت غذایی پایدار مهم دانست و گفت: ثمرات کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره در پشتیبانی علمی در بخش کشاورزی می تواند به عنوان الگویی برای تعمیم به سایر حوزه ها منشا تاثیرات قابل ملاحظه ای در کشور باشد.
 
وی از برگزاری جلسه آتی این کمیته در موسسه آموزش و ترویج خبر داد و گفت: محوریت و برگزاری کرسی های ترویجی بخش کشاورزی در معاونت آموزشی و ترویج سازمان تات خواهد بود.
 
توسعه تعاملات با دانشگاه تهران و افزایش نقدهای نظریه‌پردازی در کشاورزی ، استفاده از ظرفیت نخبگان جوان در کارگروه های تخصصی، حرکت کمیته کارگروه ها، نظام نامه و آئین نامه های هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با محوریت شورای انقلاب فرهنگی، نظریه پردازی در محورهای کلیدی به ویژه "نظام مسائل" و ترکیب کارگروه ها با کمیته های تخصصی در جلسه آتی کمیته دستگاهی از مصوبات این جلسه بود .
 
گفتی است، جلسه کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره وزارت جهاد کشاورزی، به میزبانی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع با اتخاذ تصمیماتی در خصوص توسعه حوزه کشاورزی و ارتقاء نقد و نظریه پردازی در این حوزه برگزار شد.
انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید