Iranian Agriculture News Agency

تولید برنج سالم با استفاده از روش مدیریت تلفیقی بدون آفت‌کش‌های شیمیایی

معاون پژوهش، فن آوری و انتقال یافته‌های موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور گفت: دستورالعمل تولید برنج سالم با استفاده از روش مدیریت تلفیقی بدون آفت‌کش‌های شیمیایی، امسال در ۱۰۰ هکتار از هفت شهرستان استان مازندران اجرایی شده است.

تولید برنج سالم با استفاده از روش مدیریت تلفیقی بدون آفت‌کش‌های شیمیایی

به گزارش خبرنگار ایانا، شهرام شاهرخی عصر دوشنبه در بازدید اصحاب رسانه از موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور  و پنجمین تور رسانه‌ای سازمان تات بیان کرد: بدون دستورالعمل‌های گیاه پزشکی قادر به تولید غذا نیستیم.

وی ادامه داد: بسیاری از آفات و علف‌های هرز می‌توانند به تنهایی کل غذا را نابود کنند. بنابراین اینجا موسسه اثر بخش در تولید غذا است.

معاون پژوهش، فن‌آوری و انتقال یافته‌های موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور گفت: دستورالعمل تولید برنج سالم با استفاده از روش مدیریت تلفیقی بدون آفت‌کش‌های شیمیایی ارائه شده است

و دستورالعمل این محصول در سازمان حفظ نباتات و معاونت زراعت موجود است. امسال در ۱۰۰ هکتار از هفت شهرستان استان مازندران توسط ۴۶ کشاورز در حال کشت و توسعه است.

شاهرخی اضافه کرد: نشان سلامت تات روی برنج درج شده است. در این روش انواع تله‌های نوری  روی محصول است و از روش‌های غیر شیمیایی برای مبارزه با آفت‌ها استفاده شده است. همچنین برای کنترل بیماری‌ها از ترکیبات زیستی استفاده شده است.

وی بیان کرد؛: در این نوع کشت از آفت‌کش‌های شیمیایی استفاده نشده است و وضعیت دشمنان زیستی بهبود پیدا کرده است. همچنین هزینه این کنترل نسبت به کنترل شیمیایی کمتر است  و عملکرد برنج در مقایسه با مبارزه با سموم‌شیمیایی کاهش پیدا نکرده است. 

وی بیان کرد: در مازندران کشت اول و دوم داریم و شالیزارها در کشت دوم دچار چالش می‌شوند، به‌طوری که کشاورزان برای مبارزه با آفت کرم ساقه‌خوار برنج از آفت‌کش استفاده می‌کنند و ما امسال با این دستورالعمل در کشت دوم برای آفت ساخه‌خوار برنج از آفت‌کش استفاده نکرده‌ایم.

معاون پژوهش، فن‌آوری و انتقال یافته‌های موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور گفت: این دستورالعمل برای همه ارقام رایج و غیر رایج استفاده شد و‌ بیشتر در ارقام پر محصول مورد تمرکز است.

شاهرخی ادامه داد: همچنین مدیریت تلفیقی آفات خیار در گلخانه‌های استان تهران که از آفت‌کش‌های شیمیایی استفاده شده از عوامل کنترل بیولوژیک استفاده شده است. این روش موفقی بود که باید توسعه پیدا کند و یک دانش فنی است که نیاز به توسعه دارد .

وی بیان کرد: اقدامات در خصوص زوال مرکبات و آفات درختان خرما از دیگر اقداماتی است که روی آنها تمرکز کرده‌ایم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید