Iranian Agriculture News Agency

خیام نکویی در گردهمایی نخبگان بخش کشاورزی:

رویکرد دولت مردمی و قوی؛ جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در گردهمایی نخبگان بخش کشاورزی رویکرد دولت خدمتگزار را جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی عنوان کرد.

رویکرد دولت مردمی و قوی؛ جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی مؤسسه تحقیقات گیاه‎‌پزشکی کشور؛ در ادامه برگزاری نخستین دوره آموزشی طرح شهید موسوی با حضور جمع کثیری از نخبگان حوزه کشاورزی در مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی رویکرد جدید دولت مردمی و قوی و سازمان امور اداری استخدامی کشور را در خصوص جذب نخبگان در دستگاه‌ها اجرایی مبارک دانست و افزود: جذب نخبگان به عنوان یکی از راه‌های کلیدی تزریق تفکر و روح جدید به دستگاه‌های دولتی خواهد بود.

خیام نکویی با اشاره به اهداف و رسالت‌های مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور گفت: فعالیت‌های این موسسه در زمینه حفظ و ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی جامعه است و این امر با به کارگیری شیوه‌های دانش بنیان و افزایش ضریب نفوذ علم در عرصه های کشاورزی امکان پذیر خواهد بود.

احمدی صومعه معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان در این گردهمایی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص طرح شهید موسوی وزارت جهادکشاورزی ویژه نخبگان، یادآور شد: حضور نخبگان در محل موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی در چهاردهمین روز از این طرح سپری خواهد شد.

نعیمی رئیس موسسه گیاه پزشکی نیز بر نقش راهبردی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور در سلامت غذا و امنیت غذایی کشور تاکید کرد. 

در پایان شرکت کنندگان از بخش‌های تحقیقاتی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور شامل بخش‌های تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موزة حشرات هایک میرزایانس بخش تحقیقات رده‌بندی حشرات، مجموعه‌های هرباریوم وزارت جهادکشاورزی، بخش تحقیقات رستنی‌ها و بخش‌های تحقیقات حشره‌شناسی کشاورزی، علف‌های هرز، آفتکش‌ها، بیماری‌های گیاهی و مرکز رشد و نوآوری فناوری‌های گیاه‌پزشکی بازدید کردند و در جریان آخرین دستاوردهای گیاه‌پزشکی کشور در زمینه آفات و بیماری‌های گیاهی قرار گرفتند. 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید