Iranian Agriculture News Agency

ترجمه اختصاصی ایانا از تارنمای ایست افریکن:

قارچ خاک عامل تهدیدزا برای موزهای آفریقا

موزهای آفریقا به خاطر قارچ‌های خاک موسوم به فوزاریوم اکسیسپوروم (TR4 ) در خطر هستند. این ماده در بقیه کشورها که موز تولید می‌کنند منجر به خسارات قابل توجهی شده است.

قارچ خاک عامل تهدیدزا برای موزهای آفریقا

به گزارش ایانا به نقل از تارنمای ایست افریکن، بیماری بسیار خطرناک «پژمردگی فوزاریومی موز (FWB) » که عموما به‌عنوان بیماری پاناما یا بعضا "پلاسیدگی آوندها" شناخته می‌شود، در 10 سال گذشته از جنوب شرقی آسیا به سایر نقاط جهان از جمله آفریقا گسترش یافته است. این اولین بیماری موز است که در نیمه اول قرن بیستم در سطح جهان شیوع پیدا کرد.

فوزاریوم اکسیسپوروم (TR4) بر بسیاری از انواع موز از جمله کاوندیش که به‌طور گسترده تولید و صادر می‌شود، تأثیر می‌گذارد. در کنار گونه کاوندیش،TR4   بر طیف وسیعی از ژرم‌پلاسم موز از جمله گونه‌های مهم محلی و موز کوهستانی شرق آفریقا که محصولات پرسود و غذای اصلی میلیون‌ها نفر در این منطقه هستند، تأثیر می‌گذارد. این موز‌های تک کشتی به شدت در برابر بیماری‌های متعدد آسیب پذیر هستند.

یک مطالعه در این رابطه طی دو فصل در سیستم‌های "کشاورزی معیشتی" مبتنی بر موز در رواندا، بوروندی، شمال غربی تانزانیا (مناطق کاگرا و کیگوما) و شرق دموکراتیک کنگو (استان کیوو جنوبی)، برای بررسی شیوع پژمردگی فوزاریومی موز انجام شد. شیوع این بیماری به‌طور کلی در مناطق مورد مطالعه بالا بود زیرا 54.1 درصد از کل مزارع، شیوع بیماری بالاتر از 40 درصد داشتند که تانزانیا با 63.6 درصد بالاترین میزان را داشت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید