Iranian Agriculture News Agency

ترجمه اختصاصی ایانا از نشریه آمریکایی هیل:

کاهش اجباری مصرف آب، مردم کالیفرنیا را کم مصرف‌تر کرده است

یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که کاهش اجباری مصرف آب حتی پس از رفع این محدودیت‌ها، تأثیر طولانی‌مدت بر مردم کالیفرنیا داشته و آنها همچنان از ارزش‌های الگوی مصرف موسوم به «واتر وایز» (water-wise) حمایت می‌کنند.

کاهش اجباری مصرف آب، مردم کالیفرنیا را کم مصرف‌تر کرده است

به گزارش ایانا به نقل از هیل، بر اساس این مطالعه که روز سه‌شنبه در نشریه عملی «تحقیقات منابع آب» منتشر شد، اگرچه با پایان محدودیت‌های 2015-2016 مصرف آب تا حدودی افزایش یافت، اما مصرف آب در سال 2019 کمتر از سال 2013 بود.

محققان این روند را تا حد زیادی مرتبط به تغییر در رفتار مشترکان پر مصرف می‌دانند که بیشترین بازدهی را از سرمایه گذاری در اقدامات بهره‌وری در حوزه آب داشتند.

مهدی نعمتی، استادیار دانشکده سیاست عمومی دانشگاه کالیفرنیا ریورساید گفت: «آن‌ها به نوعی فن‌آوری را به کار گرفتند و افزایش مصرف آب آن‌ها بسیار کمتر از کم مصرف‌ها بود».

این شرایط پس از آن به وجود آمد که جری براون فرماندار سابق کالیفرنیا محدودیت‌های مصرف اجباری را از ژوئن 2015 (خرداد 1394) تا مه 2016 (اردیبهشت 1395) اعمال کرد. این دستور اجرایی جنجال برانگیز که در پی سه سال خشکسالی رو به افزایش، اعمال شد ارائه دهندگان آب را مجبور به کاهش مصرف شهری تا 25 درصد کرد.

برای رسیدن به این هدف خدمات شهری و حوزه‌های آبرسانی بسته به اقدامات حفاظتی مجبور به کاهش مصرف آب بین 4 تا 36 درصد شدند.

در این تحقیقات یک مرکز ارائه دهنده آب کالیفرنیای شمالی که حدود 70 هزار نفر را تامین می‌کند، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد در دوره محدودیت‌ها این مرکز ملزم به کاهش عرضه آب تا 32 درصد شده است.

برای دستیابی به این مهم، شرکت مزبور به مشتریانی که کاشت گیاهان مقاوم در برابر خشکسالی، نصب سیستم‌های آبیاری به روز شده و وسایل کم مصرف را در دستور کار گذاشتند، تخفیف ارائه کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید