Iranian Agriculture News Agency

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی:

حفاظت از خاک و پایداری منابع تولید، مستلزم تعریف الگوی کشت مناسب برای اراضی کشاورزی، توسعه کشت گیاهان کم آب بر و مقاوم به شوری است.

زنگ خطر برای خاک های کشاورزی به صدا درآمده است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان البرز، هادی اسدی رحمانی  رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب  وزارت جهاد کشاورزی در آستانه روز جهانی خاک با اعلام اینکه امسال با شعار «توقف شورشدن خاک، تقویت باردهی خاک» برگزار می شود، گفت: وسعت منابع خاک کشاورزی در کشور ما بسیار محدود و رو به کاهش است.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه فقط ۱.۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور ما بدون محدودیت هستند، تصریح کرد: این اراضی محدودیت های شوری، شیب، فرسایش، حاصلخیزی نامناسب و سنگلاخی را ندارند و اراضی درجه یک محسوب می شوند ولی مابقی اراضی دارای محدودیت های متنوع و از درجه ۲ به بالا هستند.

اسدی رحمانی با بیان اینکه هشدار و زنگ خطر برای خاک های کشاورزی به صدا درآمده است و خاک کشور در حال تخلیه شدن از عناصر غذایی است؛ افزود: از وسعت ۱۶۵ میلیون هکتاری کشور ما فقط ۱۸.۵ میلیون هکتار اراضی دارای قابلیت کشت وجود دارد که در هشت میلیون هکتار از این عرصه ها کشت آبی، ۶.۳ میلیون هکتار کشت دیم و ۴.۲ میلیون هکتار آن هم اراضی آیش هستند و لذا هر گونه برنامه کشت، بایستی در این ۱۸.۵ میلیون هکتار انجام شود؛ این در حالی است که محدودیت های موجود در این اراضی بیشترین آسیب را به بخش کشاورزی می زند.

وی با اشاره به اینکه تمام تولیدات کشاورزی یعنی بیش از ۹۰ درصد تولیدات کشاورزی در این اراضی محدود انجام می شود و باید این اراضی ظرفیت تولید برای ۱۵۰ میلیون نفر را داشته باشد. افزود: تاکنون الگوی کشت مناسبی برای اراضی کشاورزی تعریف نشده است، و با توجه به اینکه اراضی حاصلخیز برای کشاورزی بسیارمحدود است، باید متناسب وضعیت خاک بهره وری لازم را از منابع تولیدی داشت و  بایستی کشت گیاهان کم آب بر یا مقاوم به شوری را در بعضی مناطق توسعه دهیم.

رئیس مؤسسه تحقیقات خاک و آب  وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر  لزوم داشتن نگاه فرابخشی به موضوع خاک گفت:  در هر سیاستی به ویژه سیاست توسعه کشور همچون توسعه مسکن و تولیدات صنعتی بایستی به شدت خاک را مورد توجه قرار داد و این امر مستلزم اینست که برنامه ریزان و سیاستگذاران، طرح های توسعه مسکن و سایر پروژه ها را در کشور با نگاه به ویژگی های خاک اجرا کنند.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در سیاست های توسعه، مردم نیاز به مسکن، صنعت، جاده سازی دارند که بایستی انجام شود ولی در اراضی که بستر تولید نیستند و قابلیت کشت ندارند. وی اظهار کرد: متاسفانه در اجرای طرح توسعه مسکن در کشور شاهد هستیم که در برخی مناطق خاک های دارای ارزش بالای کشاورزی از سوی برنامه ریزان برای این امر اختصاص یافته است. این در حالی است که حداقل بایستی خاک های کلاس چهار به بالا را به این امر اختصاص یابد.

اسدی رحمانی با اشاره به به موضوع تغییرکاربری های غیرمجاز در اراضی کشاورزی خاطرنشان کرد:  افزایش تولید و امنیت غذایی در بستری از منابع پایدار اتفاق می افتد. از زمانی که زمین تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده است، این مشکلات به شدت به منابع پایه آسیب زده است و تهدیدی جدی برای امنیت غذایی محسوب می شود و لذا  بایستی خلاء های قانونی که اجازه تغییر کاربری را می دهد احصاء شده و با بازنگری و اصلاح قوانین از آن جلوگیری کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید