Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز:

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با تأکید بر تناوب زراعی و پرهیز از کشت پیاپی محصولات زراعی، از مدیریت و علف های هرز در بیش از 14000 هکتار از مزارع غلات استان البرز خبرداد.

کشت تناوبی محصولات پاییزه، گامی مؤثر در کنترل علف های هرز

به گزارش خبرنگار ایانا در استان البرز، مرتضی امیدبخش با اعلام این خبر گفت: در سال زراعی 1400-1399 از مجموع 10 هزار و 917 هکتار سطح زیر کشت گندم استان البرز ، در مجموع مساحت 8730  هکتار (معادل 80 درصد از سطح زیر کشت گندم )، کنترل شیمیایی علف های هرز با مصرف مجموعاً14661 لیتر/کیلوگرم علف کش، صورت گرفت.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز افزود: در سال زراعی گذشته در محصول جو مجموعاً 5272 هکتار از مزارع جو با مصرف 6003لیتر/کیلوگرم علف کش اختصاصی مورد مدیریت شیمیایی قرار گرفت.

امیدبخش با بیان اینکه کشت پیاپی غلات در یک زمین زراعی، زمینه بروز آلودگی به انواع آفات، بیماری های گیاهی و علف های هرز را افزایش می دهد؛ تأکید کرد: جهت کنترل علف های هرز محصولات پاییزه توصیه می شود در گام نخست تناوب زراعی با کشت تناوبی انواع محصولات پاییزه بویژه تناوب گندم-کلزا، جو- کلزا و پرهیز از کشت پیاپی غلات در اراضی زراعی شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به اینکه رعایت تناوب شیمیایی در مزارع در گام دوم توصیه می شود؛ خاطرنشان کرد: تناوب شیمیایی در مصرف علف کش ها به این معنا است که کشاورزان از بین سموم ثبت شده برای هر یک از محصولات گندم و جو، در هر سال زراعی اقدام به کاربرد سموم علف کش با نحوه اثر متفاوت نمایند که این کار موجب جلوگیری از بروز مقاومت علف های هرز نسبت به علف کش ها می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید