Iranian Agriculture News Agency

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز:

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز اعلام کرد: بیش از 5900 هکتار از مزاع، باغات و گلخانه های استان البرز تحت پوشش طرح مدیریت تلفیقی آفات در سال جاری قرار می گیرد.

طرح مدیریت تلفیقی آفات در بیش از 5900 هکتار از مزارع و باغات استان البرز عملیاتی می شود

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان البرز، مرتضی امیدبخش مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با بیان اینکه طرح مدیریت تلفیقی آفات هر ساله با هدف استفاده از مجموعه ای از روش های مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی در کنترل آفات و در راستای کاهش مصرف سموم شیمیایی و تولید محصول سالم اجرا می شود، افزود: در این طرح، با کاهش مصرف سموم شیمیایی، استفاده از روش های کنترل غیرشیمیایی و همچنین کنترل به موقع آفات، کشاورزان شاهد کاهش خسارت آفت به محصولات خود هستند و در نتیجه محصول سالم به مصرف کنندگان عرضه می کنند. مجموعه این اقدامات با استفاده از ظرفیت 5 کلینیک گیاهپزشکی استان و بکارگیری حدود 20 نفر از کارشناسان بخش خصوصی آموزش دیده انجام شده است.

  مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در خصوص اقدامات شاخصی که در زمینه اجرای طرح مدیریت تلفیقی آفات در تولید محصولات زراعی و باغی استان در سال زراعی گذشته صورت گرفته است، گفت: با استفاده عوامل و تجهیزات غیر شیمیایی ازقبیل انواع تله های شکار حشرات خسارتزا، لور، فرمون ها و کارت ها و رول های آبی و زرد جاذب حشرات  با نظارت و حضورکارشناسان کلینیک های گیاهپزشکی، در سال زراعی 99 در سطح 2100 هکتار زراعی، 1480 هکتار باغی و 20 هکتار گلخانه انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال زراعی جاری اجرای طرح مدیریت تلفیقی آفات با همکاری تعدادی از کشاورزان پیشرو و کلینیک های گیاه پزشکی و با نظارت مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها در حال اجرا است؛ افزود: در سال جاری اجرای این طرح در سطح 5143 هکتار از مزارع، 787 هکتار باغات و 7 هکتار از گلخانه های استان انجام می شود و کارشناسان طی بازدید از مزارع و باغات تحت پوشش طرح، توصیه های لازم به کشاورزان ارائه می کنند.

امیدبخش از عقد سه قرارداد تولید انبوه حشرات مفید کنترل کننده آفات با انسکتاریوم های سطح استان و صدور 2 مجوز جدید پروانه بهره برداری تولید حشرات مفید با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خبرداد و افزود: امکان مشارکت بخش خصوصی شامل کلینیک های گیاهپزشکی ناظر طرح های مدیریت تلفیقی آفات وکارشناسان ناظر انسکتاریوم ها در مزارع، باغات و گلخانه های تحت پوشش از ویژگی های این طرح است و طی مراحل اجرا، امکان برگزاری کارگاه های آموزشی و ارائه آموزش های لازم به بهره برداران فراهم می شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به مزایای حاصل از طرح مدیریت تلفیقی آفات، افزود: علاوه بر تولید محصول سالم و کاهش هزینه های ناشی از خرید و مصرف بی رویه سموم توسط تولیدکنندگان، امید می رود با استقبال و همکاری تعداد بیشتری از کشاورزان برای اجرای طرح، در آینده شاهد افزایش سطح بیشتری از مزارع و باغات استان تحت پوشش اجرای این طرح باشیم وگام مؤثری در جهت تولید محصولات سالم برداریم.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید