Iranian Agriculture News Agency

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز:

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: 16 استان کشور از سبوس گندم تولیدی در کارخانجات استان البرز برخوردار می‌شوند.

استان البرز حائز رتبه نخست دقت در رصد و توزیع نهاده سبوس در کشور

به گزارش خبرنگار ایانا در استان البرز، تقی زاده با اشاره به اینکه استان البرز با 23 کارخانه آرد و تولید 6 ماهه اول سال 99 به میزان حدود 116126 تن یکی از استان های معین در عرصه تولید و توزیع سبوس در کشور می باشد، گفت: 16 استان کشور از سبوس گندم تولیدی در کارخانجات استان البرز برخوردار می‌شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه کل سبوس گندم تولید شده در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای توزیع بین دامداران می باشد، لذا ماهیانه پس از جداسازی سهم تخصیصی سبوس دامداران استان البرز، مابقی براساس ضوابط و دستورالعمل ابلاغ از سوی دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی و توسط کارشناسان اداره کل مورد اشاره در سامانه پشتیبانی، نظارت و مدیریت توزیع سبوس گندم بارگذاری و در معاونت بهبود تولیدات دامی استان تکمیل و تخصیص داده می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در ادامه اظهار داشت: براساس گزارشات دریافتی استان البرز رتبه نخست دقت در رصد و توزیع نهاده سبوس در کشور را دارا است.

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر توزیع سبوس به طور جدی در دستور کار این معاونت قراردارد که توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها و در نهایت در معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان البرز نهایی و پیگیری می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید