Iranian Agriculture News Agency

برگزاری روز مزرعه مقایسه ارقام محصولات زراعی

برگزاری روز مزرعه مقایسه ارقام محصولات زراعی توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرج

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج در آستانه هفته جهاد کشاورزی از برگزاری روز مزرعه مقایسه ارقام گندم، جو، کلزا، گلرنگ و دیگر محصولات زراعی در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران خبر داد. در این برنامه آموزشی که با همکاری مشترک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرج، شرکت نگین سبز برنا و مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در روز دوشنبه مورخ 19/3/99 صورت پذیرفت، بهره بردارانی از استان البرز و استانهای همجوار، کارشناسان و مروجین مسئول پهنه های کشاورزی، جمعی از محققین و مدیران حضور داشتند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج

به گزارش خبرنگار ایانا در استان البرز، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج در آستانه هفته جهاد کشاورزی از برگزاری روز مزرعه مقایسه ارقام گندم، جو، کلزا، گلرنگ و دیگر محصولات زراعی در مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران خبر داد. در این برنامه آموزشی که با همکاری مشترک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کرج، شرکت نگین سبز برنا و مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در روز دوشنبه مورخ 19/3/99 صورت پذیرفت، بهره بردارانی از استان البرز و استانهای همجوار، کارشناسان و مروجین مسئول پهنه های کشاورزی،  جمعی از محققین و مدیران حضور داشتند.

 اسماعیل صارمی ضمن خوشامدگویی به بهره برداران، و تاکید بر حفظ و حراست از کاربری اراضی کشاورزی، نقش آموزش و ترویح در رسانه ها، آموزش عملی و علمی بهره برداران و انتقال دانش و یافته های تحقیقاتی به ایشان را از اهم چالش های منتهی به افزایش تولید برشمرد. در ادامه برنامه تاج الدینی معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، دکتر جهانسوز رییس مزرعه آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و  کلبادی مدیرعامل شرکت نوین سبز برنا  بیاناتی در خصوص آموزش یافته های ترویجی جدید به کشاورزان پیشرو  برای بکار گیری روش‌های جدید کشاورزی و ایجاد رقابت بین کشاورزان برای کشت ارقام جدید و تولید بیشتر و با کیفیت‌تر محصولات ارائه دادند. و در پایان برنامه پس از توضیحات مهندس طباطبایی مدیر مزرعه در خصوص ارقام مختلف بذور و مشخصات آنها و ارائه یافته های نوین تحقیقاتی، کارشناسان و محققین در معیت کشاورزان وارد مزرعه تحقیقاتی شده و از توضیحات بیشتر ایشان بهره بردند.

مدیر جهاد کشاورزی کرج افزود: در این مزرعه که به مساحت یک هکتار می باشد از نیمه دوم شهریور ماه در دو قسمت به صورت بخشی با خاکورزی حفاظتی (بدون شخم) و بخشی دیگر شخم شده، انواع ارقام  گندم، جو، کلزا، گلرنگ و ... به صورت مقایسه ای کشت شده است و هدف از این کار تعیین الگوی کشت سودآور با مقایسه ارقام خارجی و داخلی با مصرف کمتر منابع آّب و کود شیمیایی، بالاترین عملکرد و  استفاده پایدار از منابع است.

وی افزود: سازگاری بذور در شرایط نامطلوب زراعی، پتانسیل ژنتیکی تولید، مقاومت به سرما و استرس خشکی و ورس و بیماریها، عملکرد و کیفیت محصولات برای خوراک دام، مقاومت بذور به علف کش ها، مقادیر پروتئین ارقام مختلف، پتانسیل تولید روغن و غیره از خصوصیاتی بودند که در این روزمزرعه مورد بحث کارشناسان، محققین و بهره برداران قرار گرفتند و هدف از این انتقال یافته ها دسترسی به الگوی کشت اصلاح شده، آموزش اصول به زراعی جهت تحقق اهداف یاد شده، صرفه جویی در مصرف آب، افزایش عملکرد تولید، تولید محصول سالم، کاهش مصرف بذر و در نهایت ارائه راهکار در جهت افزایش ضریب اطمینان تولید و امنیت غذایی بود.

صارمی افزود: با کشت توأم گیاهان علوفه ای می توان بدون متحمل شدن هزینه های اضافی و با استفاده از آب و کود موجود باعث  افزایش میزان محصول در واحد سطح (افزایش عملکرد) و افزایش سطح زیرکشت شد. یکی از بهترین راه ها برای رسیدن به افزایش تولیدات کشاورزی در واحد سطح، کشت مخلوط با کشت بیش از یک گیاه در یک سال زراعی است.

وی خاطرنشان کرد: که امروز بخش کشاورزی به دلیل مسئولیت سنگینی که برای تولید غذای مردم بر دوش دارد بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه ویژه است و این موضوع یکی از اصول جهش تولید در حوزه کشاورزی است که بدون همدلی مسئولین، متخصصین و کشاورزان دسترسی به آن آسان نخواهد بود. و باید با نگاه تخصصی و کارشناسانه ضمن استفاده از ظرفیتهای تجربی و مهارتی کشاورزان و استفاده از شیوه های نوین مدیریتی به آن پرداخت، تا بتوان در راستای سیاست ها و اهداف وزارت جهاد کشاورزی شاهد تغییرات رو به رشد در عملکرد تولید و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی باشیم.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید