Iranian Agriculture News Agency

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی البرز خبر داد:

هدفگذاری برای افزایش سه برابری سطح گلخانه‌ها

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی البرز از هدفگذاری برای افزایش تقریبا سه برابری سطح گلخانه‌های این استان خبر داد.

هدفگذاری برای افزایش سه برابری سطح گلخانه‌ها

ایرج الماسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: در وهله اول، به‌دلیل اینکه در استان البرز اراضی خرد و قطعات کوچک زیادی داریم، این اراضی قابل توجه هستند و سندهای 6 دانگ دارند. در نتیجه باید برای این اراضی تصمیماتی بگیریم، در غیر این صورت به سمت تغییر کاربری غیر مجاز می‌روند.

وی افزود: در وهله دوم، صنعت گلخانه یک صنعت خوب و قابل قبول است، باتوجه به اینکه استان البرز دسترسی خوبی به بخش صادرات دارد، این صنعت برای صادرات بسیار قابل توجه است.

وی ادامه داد: در کنار این موارد، سومین مورد بهره‌وری مصرف آب است که این سه دلیل در کنار هم منجر به سوق دادن استان البرز به سمت توسعه گلخانه‌ها شده است.

الماسی اضافه کرد: هدف‌گذاری کردیم تا سال 1404 به دو هزار هکتار سطح گلخانه‌ها برسیم. سال گذشته اولین سال شروع کار ما 335 هکتار گلخانه داشتیم و طی سال گذشته 70 هکتار به گلخانه‌های استان اضافه شده که معادل 405 هکتار است.

وی اضافه کرد: در گلخانه‌های استان البرز عمدتا توت‌فرنگی، سبزی و صیفی، خیار، گوجه،  گوجه چری، تولید نشاهای سبزی و صیفی داریم.

وی ادامه داد: یکی از اهداف مهم ما بردن سبزی و صیفی به سمت فضای بسته و گلخانه است. این اقدام باعث کارایی و کاهش مصرف آب و همچنین تولید خارج از فصل می‌شود.

الماسی بیان کرد: تمام سبزی و صیفی استان را به‌صورت نشا تولید می‌کنیم. نشا داخل زمین می‌رود، همین مسئله در کاهش مصرف آب بسیار قابل توجه است و دو مرحله آبیاری را کاهش می‌دهد.

ایرج الماسی توضیح داد: با توجه به اینکه نشای تولیدی 40 هزار هکتار را پوشش می‌دهد، کمتر از هشت هزار هکتار آن سهم استان است و این موضوع حتی به صرفه‌جویی در مصرف آب برای تمام کشور منجر می‌شود.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی البرز گفت: توسعه کشت گلخانه‌ها به‌دلیل کارایی مصرف آب، تولید چند برابر را به‌همراه دارد. میوه‌های تولیدی در گلخانه از نظر شرایط محیطی، تغذیه و کنترل آفت بیماری‌ها و محیط کنترل شده در اختیار گلخانه‌داران است، در نتیجه میوه‌های تولیدی در گلخانه درجه یک است و ارزش اقتصادی آن با محصولات تولیدی در فضای آزاد متفاوت است. محصولات گلخانه‌ای صادرات محور هستند و بحث درآمد آن‌ها نیز متفاوت است.

وی یادآور شد: سال گذشته گواهی قرنطینه نزدیک به 50 هزار تن محصول را صادر کردیم اما قطعا حجم صادرات استان بسیار بیشتر است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید