Iranian Agriculture News Agency

برگزاری کارگاه آموزشی اصول و مبانی مشارکت وتسهیلگری در استان البرز

کارگاه آموزشی اصول و مبانی مشارکت وتسهیلگری با مشارکت تسهیلگران و کارشناسان امور زنان روستایی و عشایری ادارات ترویج شهرستان ها در سازمان جهاد کشاورزی استان البرز برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی اصول و مبانی مشارکت وتسهیلگری در استان البرز

به گزارش خبرنگار ایانا در استان البرز، کارگاه آموزشی اصول و مبانی مشارکت و تسهیلگری ویژه تسهیلگران زن توسعه روستایی، به همت مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان و مسئول امور زنان روستایی و عشایری سازمان با مشارکت 25 نفر از کارشناسان ادارات ترویج و آموزش شهرستان ها و بانوان تسهیلگر منتخب صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری استان، توسط دکتر پریوش مرادی، دانش آموخته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و عضو تیم مربیان تسهیلگری سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، در سالن جلسات این سازمان برگزار شد.

اصول و مبانی تسهیلگری، مفاهیم مشارکت و اصول کار مشارکتی، کاربرد تسهیلگری در توسعه جوامع محلی، توانمند سازی افراد برای مشارکت مؤثر روستائیان در پروژه های توسعه روستایی با محوریت مشارکت زنان روستایی و عشایری در فعالیت های اقتصادی- اجتماعی روستا، مزایای مشارکت و کار گروهی، تغییر در نگرش و شیوه های زندگی افراد، مهارت های مورد نیاز تسهیلگر و نقش تسهیلگران توسعه در تولید، ایجاد اشتغال و ثروت آفرینی در بین جامعه زنان روستایی از جمله محور ها و مباحث مطرح شده با استفاده از برخی ابزارها و فنون رایج در تسهیلگری در این کارگاه یک روزه بود. 

کارشناسان و تسهیلگران در فضای تعاملی این کارگاه آموزشی، ضمن مشارکت فعال در مباحث کارگاه و معرفی ظرفیت ها و مسائل و مشکلات موجود، به بیان دیدگاه ها و تبادل تجربیات خود پرداختند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید