Iranian Agriculture News Agency

در نشست کارگروه مشترک جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای استان البرز مطرح شد:

بهره برداری بهینه از چاه های مشاع با تشکیل تعاونی آب بران برای احداث گلخانه

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان البرز در نشست کارگروه مشترک آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی بر جهت‌دهی تولید به سمت محیط های کنترل شده برای اصلاح الگوی کشت، بهینه سازی مصرف منابع آب، پایداری و تضمین تولید تأکید کرد.

بهره برداری بهینه از چاه های مشاع با تشکیل تعاونی آب بران برای احداث گلخانه

به گزارش خبرنگار ایانا در استان البرز، جلسه کارگروه توسعه گلخانه ها ذیل ستاد توسعه گلخانه های استان با حضور رئیس سازمان، معاونین، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، مدیر امور اراضی، سرپرست اداره روابط عمومی، مدیر شرکت شهرک های کشاورزی، مدیران جهاد کشاورزی و امور آب شهرستان ها برگزار شد.

بازدار، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان البرز، توسعه گلخانه ها در استان را سیاست محوری سازمان در راستای اصلاح الگوی کشت و مدیریت بهینه مصرف آب توصیف و برضرورت توسعه گلخانه ها، جهت‌دهی تولید به سمت محیط های کنترل شده به منظور حفظ منابع آب، پایداری و تضمین تولید تأکید کرد.

داود نجفیان، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان با بیان اهمیت تأمین آب شرب کلانشهرهای تهران و البرز، بر صرفه جویی در مصرف آب وجلوگیری از فشار به آبخوان ها تأکید کرد.

نجفیان چالش عمده توسعه‌ی گلخانه ها را کوچک بودن اراضی و بهره ­برداری مشاعی از چاه های آب عنوان کرد و توصیه کرد: به منظور تسهیل در سرمایه گذاری، مدیریت بهتر منابع آب و بهره برداری بهینه از چاه های مشاع، حقابه داران هرچاه مشاع می توانند در قالب تشکل آب بران نسبت به احداث گلخانه اقدام نمایند.  

ارسال فهرست اراضی ملی مستعد توسط جهاد کشاورزی به شرکت آب منطقه‌ای استان به منظور بررسی امکان تامین آب برای احداث شهرک های گلخانه ای در اراضی جانمایی شده، اقدام برای دریافت مجوز جابجایی چاه آب ماهدشت، مجوز حفاری چاه آب شهرک گلخانه ای چوپان آباد و استعلام از شرکت آب منطقه ای پیرامون مشخصات جغرافیایی، دبی و میزان اراضی تحت شرب چاههای فرم ۱ و ۵ به تفکیک شهرستان از مهمترین محورهای مباحث طرح شده درکارگروه مشترک آب منطقه‌ای و جهاد کشاورزی استان بود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید