Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز:

مسئولیت پذیری، دقت، ظرافت و سلامت در کار از شاخصه های حضور بانوان در مسئولیت های اجتماعی است

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان البرز در دیدار با بانوان شاغل در سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان های تابعه در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

مسئولیت پذیری، دقت، ظرافت و سلامت در کار از شاخصه های حضور بانوان در مسئولیت های اجتماعی است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان البرز، عبدالرضا بازدار رئیس سازمان جهادکشاورزی استان البرز در دیدار با بانوان شاغل در سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان های تابعه در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت.

در این نشست که با حضور ریاست سازمان، مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان، معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیر حوزه ریاست سازمان و جمعی از بانوان شاغل در سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان های تابعه در سالن جلسات سازمان برگزار شد، دکتر بازدار ضمن قدردانی از زحمات بانوان در انجام وظایف محوله افزود: مسئولیت پذیری، دقت، ظرافت و سلامت در کار از شاخصه های حضور بانوان در مسئولیت های اجتماعی است و بانوان نشان داده اند در هر جایگاهی که حضور پیدا کرده اند به خوبی از عهده مسئولیت برآمده اند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان البرز با بیان اینکه هیچ چیز به اندازه محیط پرنشاط، سالم و بی دغدغه به پیشرفت درست کارها و پیشبرد اهداف و مأموریت های سازمانی کمک نمی کند، به اهمیت حفظ سلامت و ایجاد پویایی و نشاط با بهره گیری از ظرفیت های قانونی در استفاده از امکانات ورزشی و آموزشی، اشاره و بر داشتن روحیه کار تیمی و تعاملات مناسب برای بروز استعدادها و شایستگی ها تأکید کرد.

در این نشست مهری بزنی، مشاور رئیس سازمان در امور بانوان در گزارشی اجمالی به وضعیت اشتغال بانوان شاغل در مجموعه پرداخت و در ادامه تعدادی از بانوان همکار در سازمان جهاد کشاورزی استان و شهرستان های تابعه به بیان مسائل و مشکلات موجود در حوزه کاری خود پرداختند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید