Iranian Agriculture News Agency

کارگاه آموزشی تسهیلگری و توانمندسازی جوامع محلی در استان البرز برگزار شد

کارگاه آموزشی تسهیلگری و توانمندسازی جوامع محلی، با مشارکت بیش از 80 نفر از کارشناسان سازمان های جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقات کشاورزی سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) کرج برگزار شد.

کارگاه آموزشی تسهیلگری و توانمندسازی جوامع محلی در استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار ایانا در استان البرز، کارگاه آموزشی تسهیلگری و توانمندسازی جوامع محلی، با مشارکت بیش از 80 نفر از کارشناسان سازمان های جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقات کشاورزی سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس توسط دکتر پریوش مرادی، دانش آموخته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و عضو تیم مربیان تسهیلگری سازمان جهاد کشاورزی استان البرز، در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) برگزار شد.

مفاهیم مشارکت و اصول کار مشارکتی، مبانی تسهیلگری، توانمند سازی افراد برای مشارکت مؤثر درکار گروهی به ویژه مشارکت مردم محلی پروژه های توسعه روستایی، مزایا و موانع مشارکت، مهارت های مورد نیاز تسهیلگر، کاربرد تسهیلگری در توسعه جوامع محلی و تغییر در نگرش و شیوه های زندگی افراد، مراحل توسعه گروه یا تیم با تمرکز بر گروه و تسهیلگر، نقش تسهیلگران توسعه در ایجاد اشتغال و تولید در بین جامعه زنان روستایی در راستای امنیت غذایی پایدار با ایجاد نمونه های موفق صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی و عشایری و معرفی برخی از ابزارها و فنون مورد استفاده در تسهیلگری از جمله محور ها و مباحث مطرح شده با مشارکت فعال کارشناسان و شرکت کنندگان در این کارگاه یک روزه بود

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید