Iranian Agriculture News Agency

گزارش مرکز آمار از مقدار فاضلاب تولید شده در بخش معادن

ر سال ١٣٩٥، تعداد ٤٩١٣ معـدن فعال در کشور وجود داشته اسـت که ١٢٥٣ معدن (٢٥,٥) دارای فاضلاب بوده‎اند. از میان معادن دارای فاضلاب، معادن استخراج شن و ماسه، سنگ تزئینی و سنگ آهک به ترتیب با ٤٩٥، ٣٣٧ و ٢٢٢، بیش‌ترین معادن دارای فاضلاب را به خود اختصاص داده‌اند

سرمایه‌گذاری 242 میلیارد تومانی معادن در بخش محیط زیست

 

مقدار کل فاضلاب تولید شده در معادن دارای فاضلاب کشور، ٣٥٧٠٦ هزار متر مکعب است. سال ١٣٩٥، تعداد ٤٩١٣ معـدن فعال در کشور وجود داشته اسـت که ١٢٥٣ معدن (٢٥,٥) دارای فاضلاب بوده‎اند. از میان معادن دارای فاضلاب، معادن استخراج شن و ماسه، سنگ تزئینی و سنگ آهک به ترتیب با ٤٩٥، ٣٣٧ و ٢٢٢، بیش‌ترین معادن دارای فاضلاب را به خود اختصاص داده‌اند.

آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن در حال بهره‌برداری کشور-١٣٩٥ با رویکرد جمع‌آوری اطلاعات محیط زیستی بخش معدن برای ارزیابی وضعیت رایج محیط زیست معادن و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور دستیابی به توسعه پایدار اجرا شده است.

نتایج آمارگیری از اطلاعات محیط زیستی معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ١٣٩٥ نشان می‌دهد: در سال ١٣٩٥، تعداد ٤٩١٣ معـدن فعال در کشور وجود داشته اسـت که ١٢٥٣ معدن (٢٥,٥) دارای فاضلاب بوده‎اند. از میان معادن دارای فاضلاب، معادن استخراج شن و ماسه، سنگ تزئینی و سنگ آهک به ترتیب با ٤٩٥، ٣٣٧ و ٢٢٢، بیش‌ترین معادن دارای فاضلاب را به خود اختصاص داده‌اند.

توزیع استانی معادن، نشان می‌دهد که استان‌های اصفهان، خراسان رضوی و فارس به ترتیب با ١٧٩، ١٢٩ و ١١٥ معدن، بیش‌ترین تعداد معادن دارای فاضلاب را داشته‌اند. مقدار کل فاضلاب تولید شده در معادن دارای فاضلاب کشور، ٣٥٧٠٦ هزار متر مکعب است.

از ١٢٥٣ معدن دارای فاضلاب، ٦٩٤ معدن دارای سیستم تصفیه فاضلاب بوده‎اند. از این تعداد، ٦٤٠ معدن از تصفیه فیزیکی، ٢٩ معدن از تصفیه شیمیایی و ٢٥ معدن نیز از روش بیولوژیکی (زیستی) استفاده کرده‌اند.

محل دفع فاضلاب ٦٩٤ معدن در زمین‌های غیرکشاورزی، ٢١٣ معدن در چاه، ١١٤ معدن در رودخانه، ٧٥ معدن در زمین‌های کشاورزی، ٢٩ معدن در شبکه فاضلاب، ٥ معدن در دریاچه/تالاب و ١٧٦ معدن در سایر محل‌ها است.

٣٤٨٩ معدن دارای باطله (٧١,٠ درصد) بوده‎اند که از این تعداد ٥٢١ معدن از مخزن سد باطله، ٢٧٢٠ معدن از مخزن دپوی باطله و ٢٤٨ معدن از سایر روش‌ها برای دفع مواد باطله معدن استفاده کرده‌اند.

از ٤٩١٣ معدن، ٥٨٠ معدن (١١,٨ درصد) در بخش محیط زیست، سرمایه‌گذاری داشته‌اند. بررسی معادن بر اساس نوع فعالیت نشان می‌دهد، گروه‎های استخراج سنگ آهک،‌ استخراج شن و ماسه و سنگ لاشه به ترتیب با ١٦٤، ١٣٦ و ٦٥ معدن، ‌بیش‌ترین تعداد معادن دارای سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست را داشته‌اند.

در مجموع ٢٤١٩٣١٧ میلیون ریال در بخش محیط زیست معادن در حال بهره‌برداری کشور، سرمایه‌گذاری شده است که معادن استخراج سنگ مس با ١٩٠٨٩٦٠ میلیون ریال، بیش‌ترین سرمایه‌گذاری را در بخش محیط زیست انجام داده است و معادن استخراج سنگ آهن و شن و ماسه با ٤٠١٥١٥ و ٧٢٤٤٤ میلیون ریال سرمایه‌گذاری در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید