Iranian Agriculture News Agency

شاخص قیمت مصرف‌کننده به تفکیک استان – تیر١٣٩٧ منتشر شد

ایانا- اقتصاد: در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان تهران با ٧.٦ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خراسان رضوی با ١.٦ درصد افزایش است.

استان تهران صدرنشین تورم در تیرماه

در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان تهران با ٧,٦ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خراسان رضوی با ١.٦ درصد افزایش است.

به گزارش ایانا به نقل از مرکز آمار ایران، در تیر ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٢١,٤ رسید که نسبت به ماه قبل ٤.٤ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان تهران با ٧.٦ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان خراسان رضوی با ١.٦ درصد افزایش است. 

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ١٣.٨ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان تهران (١٧.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان اردبیل (٩.٥ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان تهران به طور متوسط ٣.٥ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان اردبیل به طور متوسط ٤.٤ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به تیر ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ٨.٧ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان کرمانشاه (١١.٦ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد (٦.٣ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان ها در تیر ماه ٥.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.١ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید