Iranian Agriculture News Agency

ایانا- اقتصاد: تعداد 82 هزارو 243 پروانه صنفی، یک هزار و 699 کارت بازرگانی‌، 26 هزار و 10 گواهی امضای الکترونیکی و 3 هزار و 814 نماد الکترونیکی و 2 پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار از ابتدای سال تا تیر ماه سال جاری صادر شده است.

صدور بیش از هزار پروانه بهره‌برداری صنعتی در سه ماهه اول 97

در سه ماهه نخست سال یک هزارو 123 پروانه بهره‌برداری صنعتی اعم از پروانه بهره‌برداری ایجادی و توسعه ای و 126 پروانه بهره‌برداری معدنی صادر شده است.

به گزارش ایانا به نقل از شاتا، همچنین در این مدت 4هزارو 653 جواز تاسیس صنعتی در کشور صادر شده است که در قیاس با تعداد 3877 مجوز صادره در سه ماهه مشابه سال قبل 20 درصد افزایش نشان می‌دهد.

تعداد پروانه‌های اکتشاف معدنی صادر شده طی این مدت 235 و گواهی کشف معدنی 101 فقره بوده است.

این در حالی است که تعداد 82 هزارو 243 پروانه صنفی، یک هزار و 699 کارت بازرگانی‌، 26 هزار و 10 گواهی امضای الکترونیکی و 3 هزار و 814 نماد الکترونیکی و 2 پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار از ابتدای سال تا تیر ماه سال جاری صادر شده است.

طی این مدت همچنین در حوزه پژوهش، فنی و مهندسی و تحقیق و توسعه تعداد پروانه‌های صادر شده فنی و مهندسی 35 فقره‌، جواز خدمات فنی و مهندسی 52 فقره‌، جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی 3 فقره و پروانه مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی 2 فقره بوده است.

20 گواهی تحقیق و توسعه و 32 پروانه تحقیق و توسعه نیز درمدت یاد شده صادر شده است.

گفتنی است صدور تعداد پروانه‌های اکتشاف معدنی 9.8 درصد‌، گواهی امضای الکترونیکی 102.9‌، نماد الکترونیکی 38.3 درصد، پروانه بهره برداری نرم افزار 100 درصد‌، پروانه فنی و مهندسی 40 درصد‌، و پروانه تحقیق و توسعه 60 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید