Iranian Agriculture News Agency

توسط وزیر جهاد کشاورزی:

وزیر جهاد کشاورزی طرح خرید، ذخیره سازی و توزیع میوه شب عید در ایام پایانی سال 1400 را ابلاغ کرد.

مصوبه طرح خرید، ذخیره سازی و توزیع میوه شب عید ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار ایانا، سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، در نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت و معدن و تجارت "طرح خرید، ذخیره سازی و توزیع میوه شب عید" را ابلاغ کرد.

متن تصویب نامه به شرح زیر است:

شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ 1400/8/24 به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، طرح خرید، ذخیره سازی و توزیع میوه شب عید را در راستای تنظیم بازار ایام پایانی سال 1400 و نوروز 1401،  به شرح ذیل تصویب کرد:

1) سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اولویت اتحادیه ها، تعاونی ها، سایر تشکل های ذیربط و بخش خصوصی در ساز و کار اجرایی این موضوع نسبت به خرید میوه شب عید (سیب درختی و پرتقال) اقدام نماید.

2) جهت هدایت و سیاست گذاری و تصمیمات آنی متناسب با بازار کمیته راهبردی بدین منظور تشکیل می‌گردد.

تبصره: دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی نسبت به تعیین اعضای کمیته راهبردی اقدام و ابلاغ نماید.

۳ ) میزان خرید، قیمت خرید و فروش و محدوده زمانی ورود به بازار توسط کمیته راهبردی تعیین می شود.

۴) دستورالعمل نحوه اجرای این مصوبه توسط معاونت امور باغبانی، معاونت توسعه بازرگانی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، ظرف مدت یک هفته تهیه و پس از تایید دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از سوی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ می شود.

۵) منابع مالی مورد نیاز این مصوبه، از تسهیلات بانکی در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تامین می گردد.

۶) سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به تامین زیان احتمالی خرید و پرداخت هزینه های تبعی اجرای این مصوبه، پس از انجام حسابرسی قانونی اقدام نماید.

سید جواد ساداتی نژاد

وزیر جهاد کشاورزی و

رئیس شورا

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید