Iranian Agriculture News Agency

رسولی:

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، گفت: مطابق برنامه ریزی به عمل آمده و با انعقاد ۷ فقره قرارداد جدید با تولیدکنندگان داخلی کودهای فسفاته، تعداد قراردادهای منعقده برای تولید این نهاده استراتژیک در کشور به ۲۹ قرارداد با ظرفیت ۳۰۰ هزارتن افزایش یافت.

تولید کودهای فسفاته کشور به ۳۰۰ هزار تن افزایش می‌یابد

به گزارش ایانا و به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، حمید رسولی افزود: در سال جاری تا پایان مرداد ماه ۲۲ فقره قرارداد با ظرفیت ۲۷۰ هزارتن با تولید کنندگان داخلی برای تولید و تحویل کودهای فسفاته منعقد کرده بودیم که در ادامه این روند و پس از طی تشریفات قانونی در هفته جاری تعداد قراردادهای مذکور به ۲۹ فقره با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن افزایش یافت.

وی با بیان این که کشور تا سال های اخیر تقریبا تمام نیاز خود به کودهای فسفاته را از محل واردات تامین می کرد، اظهار کرد: با برنامه ریزی مناسب برای همکاری در احداث کارخانجات جدید تولید کودهای فسفاته و همچنین تامین مواد اولیه برای آنها، مقدار واردات این محصول از خارج از کشور به حداقل ممکن خود کاهش یافت به گونه ای که در سال ۱۳۹۹ در مجموع (۷) درصد از کودهای شیمیایی تدارک شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از محل واردات تامین شد.

رسولی اقدامات انجام شده در تولید و خودکفایی کودهای فسفاته طی یک سال و نیم اخیر را کم سابقه و بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: با هدفگذاری به عمل آمده و در چارچوب برنامه خودکفایی در کودهای کشاورزی، کشور در ۲ سال آینده به طور کامل در تولید کودهای فسفاته خودکفا خواهد شد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید