Iranian Agriculture News Agency

شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی مجوز داد:

شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مجوز داد تا نسبت به خرید توافقی خرمای استعمران خوزستان اقدام کند.

خرید توافقی خرمای استعمران خوزستان توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

به گزارش خبرنگار ایانا، وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، در نامه‌ای به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، اقتصاد و امور دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، مصوبه این شورا مبنی بر مجوز خرید توافقی خرمای استعمران خوزستان توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را ابلاغ کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

تصویب نامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی

شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ 1400/6/15 به استناد مفاد قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تصویب کرد:

1) سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مجاز است نسبت به خرید توافقی خرمای استعمران استان خوزستان در سال زراعی ۱۳۹۹_ ۱۴۰۰ موضوع مصوبه شماره 19740/ت58379هـ مورخ 1400/2/26 هیات وزیران، از محل تسهیلات بانکی موضوع مصوبه‌های شماره 020/5524 مورخ 1400/3/11 و شماره 020/10907 مورخ 1400/5/19 اقدام کند.

2) سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مکلف است نسبت به تهیه و ارسال دستورالعمل اجرایی خرید توافقی خرمای استعمران استان خوزستان به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری در اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اقدام کند تا از سوی وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ گردد.

3) سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف‌اند ضرر و زیان ناشی از انجام خریدهای توافقی را پس از انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی پرداخت نمایند.

سید جواد ساداتی نژاد

وزیر جهاد کشاورزی و

رئیس شورا

index.jpgمصوبه

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید