Iranian Agriculture News Agency

شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد:

مطالبات گندمکاران پرداخت شد

با واریز 1750 میلیارد تومان به حساب گندمکاران کشور، مطالبات کشاورزانی که تا تاریخ 11 مردادماه گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند به طور کامل پرداخت شد. خرید تضمینی گندم نیز با 4 میلیون و 430 هزار تن در جریان است.

خرید تضمینی بیش از 4.4 میلیون تن گندم از کشاورزان

به گزارش ایانا و به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از 4میلیون و 430 هزار تن گندم به ارزش بیش از 22 هزار میلیارد تومان از کشاورزان کشور خریداری شده است.

 تمام مطالبات کشاورزان گندمکاری که تا 11 مرداده ماه گندم خود را به مراکز خرید تحویل داده‌اند، به حساب آنان واریز شد.

تاکنون نیمی از گندم کشور از کشاورزان استان‌های خوزستان، فارس و گلستان خریداری شده است.

استان خوزستان با یک میلیون و 83 هزار تن، استان فارس با 506 هزار تن و گلستان 449 هزار تن گندم ببیشترین سهم از خرید را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین همزمان با خرید تضمینی گندم،  مقدار 126 هزار تن دانه‌ی روغنی کلزا به ارزش 1.3 هزار میلیارد تومان از کلزاکاران کشور خریداری و تمامی مطالبات این محصول نیز  واریز شده است.

1.5 تن دانه‌ی روغنی گلرنگ نیز در استان کرمان خریداری شده است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید