Iranian Agriculture News Agency

با فرمان ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور؛

443 طرح صنایع تبدیلی و غذایی در سطح کشور با فرمان ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور افتتاح شد.

443 طرح صنایع تبدیلی و غذایی در سطح کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار ایانا، امید گیلانپور معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در مراسم آغاز بهره‌برداری از طرح‌های ملی وزارت جهاد کشاورزی با حضور رئیس جمهور، از استان تهران شهرستان دماوند به صورت ویدئو کنفرانس گزارش می داد، در رابطه با افتتاح 443 طرح صنایع غذایی و فرآوری اظهار کرد: تامین امنیت غذایی به عنوان یکی از اهداف مهم توسعه کشور در گرو توجه به حلقه‌های متنوع بخش کشاورزی اعم از تولید، فرآوری، نگهداری و توزیع محصولات کشاورزی است.

وی افزود: فائو از این زنجیره حیاتی با نام زنجیره از مزرعه تا سفره یاد می‌کند و صنایع تبدیلی بخش کشاورزی از مهمترین حلقه‌های این زنجیره حیاتی هستند که سرمایه گذاری در این بخش اثرات چند وجهی را به دنبال دارد.

گیلانپور خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی باعث کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش ارزش تولیدات کشاورزی شده و با ایجاد اشتغال در مناطق مستعد تولید که عمدتا در مناطق روستایی قرار دارد، باعث کاهش فقر و نابرابری و گسترش امنیت و تعادل در مناطق می‌شود.

وی افزود: این صنایع با متنوع کردن محصولات کشاورزی باعث رونق و افزایش صادرات محصولات کشاورزی و افزایش انگیزه برای کشاورزان می‌شوند،

معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: افزایش صادرات محصولات کشاورزی از 4.1 میلیون تن در سال 92 به 8.8 میلیون تن در سال 99 به کمک سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش صنایع تبدیلی و فرآوری بوده است.

وی افزود: در 8 سال دولت تدبیر و امید شاهد رشد قابل تجهی در ظرفیت‌های ایجاد شده در صنایع تبدیلی کشاورزی بودیم، این صنایع امروز رتبه اول اشتغالزایی، رتبه دوم تعداد واحدهای صنعتی، رتبه سوم ارزش تولیدات و رتبه چهارم ارزش افزوده در صنعت کشور را کسب کرده است.

گیلانپور در رابطه با طرح‌های صنایع تبدیلی در استان تهران گفت: در 8 سال دولت تدبیر و امید در استان تهران، ظرفیت صنایع تبدیلی و صنایع غذایی با 300 درصد رشد، از 1.3 میلیون تن به 4 میلیون تن رسیده است و همچنین از 107 هزار تن ظرفیت سردخانه‌ای در استان به حدود 250 هزار تن رسیده‌ایم.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: امروز 443 طرح صنایع تبدیلی و فرآوری افتتاح می‌شود که بیش از 7 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است و پروژه امروز در دماوند سردخانه‌ای با سرمایه گذاری 19.8 میلیارد تومان است که تنها 4.5 میلیارد تومان از طریق تسهیلات بانکی بوده و مابقی آن توسط سرمایه گذار فراهم شده است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید