Iranian Agriculture News Agency

در دومین جلسه ستاد مدیریت سواحل مکران تصویب شد:

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: تسهیل در کار و رفع موانع اجرای طرح‌ها و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از وظایف این ستاد برای حل مشکلات در سواحل مکران است.

تسهیل در کار و رفع موانع اجرای طرح‌های توسعه‌ای مکران

به گزارش خبرنگار ایانا، جانعلی بهزادنسب مجری طرح توسعه سواحل مکران در وزارت جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دومین جلسه ستاد مدیریت سواحل مکران اظهار کرد: پایه و اساس توسعه سواحل مکران، سند توسعه مصوبه مورخ 1393 شورای عالی شهرسازی و معماری و مصوبه مورخ 1398 شورای عالی آمایش سرزمین است و جهت گیری باید در این سمت باشد و 6 شهرستان هم باید در طرح قرار گیرد.

وی با اشاره به وظایف ستاد توسعه سواحل مکران در بخش کشاورزی تصریح کرد: وظیفه این ستاد، سیاست‌گذاری، پیگیری و برنامه ریزی اجرایی اقدامات بخش کشاورزی، نظارت برای اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها، تسهیل در کار و رفع موانع در اجرای طرح‌ها و توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تهیه برش مکران در برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی، ارایه برنامه‌ها و طرح‌های جدید در راستای توسعه پایدار منطقه و شتاب بخشیدن به اجرای طرح‌ها است.

مجری طرح توسعه سواحل مکران در وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: ارزیابی پیشرفت کار پروژه‌های جاری بخش کشاورزی در حوزه مکران، تهیه برش مکران در قالب برنامه‌های ملی و استانی، پیش بینی طرح‌ها و پروژه‌های مهم در بخش و پیگیری اجرای آن‌ها، بررسی و تجزیه و تحلیل مشکلات و موانع و اتخاذ تدابیر لازم برای رفع موانع، توانمند سازی جوامع محلی متناسب با برنامه توسعه کشاورزی، ایجاد هماهنگی بین بخش های داخل و خارج از وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق اهداف بخش کشاورزی، بستر سازی و حمایت از ایجاد و فعالیت شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی و بستر سازی و حمایت از نوآوری ها و فعالیت های فناورانه از جهت گیری‌های اجرایی طرح توسعه هستند.

بهزاد نسب در رابطه با برنامه‌های کار ستاد مدیریت توسعه سواحل مکران در وزرات جهاد کشاورزی اظهار داشت: پایش مستمر امور توسط دبیرخانه، برگزاری نشست‌های ماهانه، همکاری با دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران، همکاری با دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان از برنامه‌های کار ستاد است.

لازم به ذکر است، این جلسه با حضور رئیس دبیرخانه شورای توسعه در وزارت راه و شهر سازی، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شرکت شهرک های صنعتی، سازمان شیلات ایران و سازمان امور اراضی، معاونت آب و خاک و معاونت امور باغبانی، معاونت امور زراعت، معاونت امور تولیدات دامی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی و معاونت صنایع تبدیلی و کسب و کار کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، نماینده موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی ، سازمان امور عشایری ایران برگزار شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید