Iranian Agriculture News Agency

خاوازی در جمع مشاوران وزیر:

وزیر جهاد کشاورزی در جمع مشاوران خود بر اهمیت حضور مشاوران ارشد وزارت خانه تأکید کرده و گفت: برای تربیت نسل جدیدی از مدیران در وزارت جهاد کشاورزی، حضور موثر مشاوران ارشد برای انتقال تجربیات الزامی است.

مشاوران ارشد حلقه وصل وزارت جهاد کشاورزی با پیشکسوتان و مدیران هستند

به گزارش خبرنگار ایانا، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در جلسه با مشاوران این وزارت خانه اظهار کرد: جمع مشاوران ارشد وزارت خانه باید حلقه وصل این وزارت با پیشکسوتان و مدیران ارشد خانواده بزرگ جهاد کشاورزی باشند تا تجربیات به نسل‌های بعد منتقل شود.

وی افزود: باید نسل جدیدی از مدیران وزارت خانه تربیت شود تا برای اداره بخش کشاورزی در آینده سرمایه گذاری شود.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: جمع مشاوران باید باتشکیل کمیته‌های تخصصی برای موضوعات کلان وزارت خانه و با دعوت از متخصصان و کارشناسان، عمق تحلیلی ایجاد کرده و مطالعات بین المللی و مسائل جهانی این بخش را رصد و تدوین کنند.

وی افزود: جمع مشاوران با تمرکز بر موضوعات اساسی می‌توانند نسخه عملیاتی پیشنهاد دهند.

خاوازی با اشاره به نقش کشاورزی در اقتثاد خاطرنشان کرد: کشاورزی نقش اصلی را در اقتصاد ایفا می‌کند و همه اجزاء دولت و بقیه ارکان کشور آماده کمک به بخش هستند.

وی افزود: ما باید از این استعداد و سرمایه برای کمک به کشاورزی کشور و نیل به جهش تولید استفاده کنیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید