Iranian Agriculture News Agency

تفاهم‌نامه همکاری فیمابین صندوق بیمه کشاورزی و مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی در محل ستاد سامانه دیجیتال بیمه کشاورزی مبادله شد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری صندوق بیمه کشاورزی و مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا به نقل از روابط عمومی و بین‌الملل صندوق بیمه کشاورزی، این تفاهم‌نامه به‌‌منظور برنامه‌ریزی برای استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های طرفین، برای ترویج بیمه کشاورزی در جوامع روستایی و عشایری و افزایش ظرفیت بیمه‌پذیری بین بهره‌برداران بخش کشاورزی منعقد شد.

حسن‌نژاد قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی این تفاهم‌نامه را موجب توسعه بیمه کشاورزی در کشور دانست و اجرای آن را متضمن گسترش فرهنگ بیمه کشاورزی برشمرد.

مؤیدی رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی نیز طی سخنانی از رابطه دیرینه مجموعه ترویج و بیمه کشاورزی به عنوان پتانسیلی ارزشمند نام برد و از آنجایی که موضوع پیوند نزدیک ترویج و بیمه کشاورزی مورد تأکید و همسو با برنامه‌های راهبردی وزیر جهاد کشاورزی است، توسعه همکاری‌های فیمابین را خواستار شد.

گفتنی است؛ در حاشیه این مراسم، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و شماری از مدیران این مؤسسه، از ویژگی‌های خاص عملکردی سامانه دیجیتال بیمه کشاورزی بازدید کردند.

حسن‌نژاد قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی این تفاهم‌نامه را موجب توسعه بیمه کشاورزی در کشور دانست و اجرای آن را متضمن گسترش فرهنگ بیمه کشاورزی برشمرد.

مؤیدی نیز طی سخنانی از رابطه دیرینه مجموعه ترویج و بیمه کشاورزی به‌عنوان پتانسیلی ارزشمند نام برد و از آنجایی که موضوع پیوند نزدیک ترویج و بیمه کشاورزی مورد تأکید و همسو با برنامه‌های راهبردی وزیر جهاد کشاورزی است، توسعه همکاری‌های فیمابین را خواستار شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید