Iranian Agriculture News Agency

در حکمی از سوی وزیر جهاد کشاورزی؛

در حکمی از سوی کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی، جانعلی بهزادنسب به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منصوب شد.

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منصوب شد

به گزارش خبرنگار ایانا، در بخشی از این حکم آمده است: به استناد مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 09/02/1399 شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و به موجب این حکم جنابعالی به عنوان عضو موظف، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مذکور به مدت 4 سال منصوب می شوید.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید