Iranian Agriculture News Agency

برای مقابله با شیوع ویروس کرونا اتخاذ شد؛

با توجه به لزوم جلوگیـری از مراجعه حضوری و مقابله با شیوع ویروس کرونـا، صندوق بیمه کشاورزی امکاناتی را برای بیمه‌گذاران بیمه کشاورزی، فراهـم کرده است.

راهکارهای بیمه کشاورزی برای کاهش تردد و مراجعات حضوری مردم

به گزارش ایانا، محمدابراهیم حسن نژاد قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی با اشاره به لـزوم کاهش تردد و جلوگیـری از مراجعه حضوری در مقابله با شیـوع ویروس کرونا (کووید – 19)، صندوق بیمه کشاورزی تسهیلاتی را برای بیمه گذاران از طریق مراجعه اینترنتی به پایگاه اطلاع رسانی مشتریان بیمه کشاورزی به نشانی cs.sabka.ir برای ثبت خسارات و مشاهده سوابق بیمه ای آنان، فراهم کرده است.

حسن نژاد با تأکید بر همکاری عموم مردم و جامعه کشاورزی کشور برای مقابله با ویروس کرونا، افزود: بیمه گذاران می توانند برای ثبت ادعای خسارت خود با ارسال پیام کوتاه به شماره های همراه مشخص شده در بیمه نامه های خود که در پایگاه اینترنتی این صندوق به نشانی sbkiran.ir نیـز آمده است، بدون نیاز به مراجعه حضوری نسبت به ثبت ادعای خسارات خود اقدام نمایند.

وی با دعوت از همه بیمه گذاران برای تسهیل در فرآیند بررسی خسارت واحد تولیدی خود اعم از مزارع، باغ ها، استخرهای پرورش ماهی، بی درنگ با اعلام  خسارت خود از طرق یادشده نسبت به ثبت خسارات واحد تولیدی خود اقدام نمایند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید