Iranian Agriculture News Agency

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی:

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: خوشبختانه در تامین اکثر نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی به ویژه بذر و کود و آفت‌ کش‌ ها وضعیت مطلوبی داریم.

وضعیت تامین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی مطلوب است

به گزارش ایانا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مهندس عباس کشاورز در جلسه کمیته بررسی آثار تحریم بر بخش کشاورزی، تصریح کرد: نهاده‌های کشاورزی پشتیبان تولید است و باید به موقع تامین شود تا کشاورزان دغدغه‌ای در این خصوص نداشته باشند.

وی گفت: خوشبختانه در تامین اکثر نهاده‌های بخش کشاورزی به ویژه بذر و کود و آفت‌ کش‌ ها وضعیت مطلوبی داریم، ولی باید دائما وضعیت تقاضای نهاده های کشاورزی را کنترل و از تولید حمایت و پشتیبانی کنیم.

همچنین در این نشست، وضعیت تامین نهاده‌ های کشاورزی در سال جاری ارزیابی و نیاز سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید