Iranian Agriculture News Agency

کاظم نژاد تاکید کرد:

سرپرست معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ما باید در صادرات استمرار داشته باشیم، خدمات توسعه کسب و کار می‌تواند به این بخش کمک کند و ما امیدواریم به سمت استمرار در صادرات و بازار هدف پایدار برویم تا منجر به رونق تولید در بخش کشاورزی کشور شود.

لزوم استمرار صادرات و ایجاد بازار هدف پایدار برای رسیدن به رونق تولید در بخش کشاورزی

به گزارش خبرنگار ایانا، مهدی کاظم نژاد سرپرست معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در جلسه اتاق بازرگانی ایران که در خصوص تبیین سند نظام آموزش بازرگانی و کسب و کارهای کشاورزی ایران «نابکا» برگزار شد، اظهار کرد: در تمام دولت ها، همیشه افزایش تولید جزو برنامه ها و اهداف بوده است و گذار از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی از اهداف وزارت جهاد کشاورزی است.

وی افزود: ما باید نوع گفتمان‌مان را با بخش خصوصی تغییر دهیم و تغییر گفتمان به عنوان پدیده‌ای که در بهبود کسب و کار کمک می‌کند باید سرلوحه کار و اهداف ما قرار گیرد. 

کاظم نژاد خاطرنشان کرد: باید سهم بخش کسب و کارهای تجاری را در ارزش افزوده کشاورزی افزایش دهیم که یکی از شاخص هایی که در بودجه ریزی به آن پرداخته می‌شود هم سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی است.

سرپرست معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد: در برنامه ششم و در ماده ۳۱ و ۳۲ به تقویت زنجیره ها، ایجاد زنجیره های جدید و پیوند صنایع پیشین و پسین و همچنین توسعه صادرات توجه شده اما سرعت عمل به آن پایین بوده است.

وی افزود: بازارهای هدف پایدار نیستند و خود را در بازار ناپایدار عراق متمرکز کرده ایم، بنابراین تغییر الگوی تجاری در پیدایش بازارهای جدید باید اتفاق بیفتد.

کاظم نژاد تاکید کرد: بیش از دو سال طول کشید تا به اوراسیا بپیوندیم و اگر از فضا استفاده نکنیم چگونه می توانیم از کشاورزی سنتی به کشاورزی تجاری گذر کنیم.

وی افزود: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی باید از ظرفیت صادراتی ایجاد شده استفاده کرده و تعرفه های ترجیحی را به کار ببندد.

کاظم نژاد تصریح کرد: ما باید در صادرات استمرار داشته باشیم، خدمات توسعه کسب و کار می‌تواند به این بخش کمک کند و ما امیدواریم به سمت استمرار در صادرات و بازار هدف پایدار برویم تا منجر به رونق تولید در بخش کشاورزی کشور شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید