Iranian Agriculture News Agency

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی:

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: باید شرایطی را فراهم کنیم تا کشاورزان، تولید و درآمد پایدار داشته باشند.

کشاورزان باید تولید و درآمد پایدار داشته باشند

به گزارش ایانا، مهندس عباس کشاورز امروز در دیدار با تعدادی از اعضای هیئت مدیره سازمان مردم نهاد همبستگی کشاورزی ایران (هکا) بر ضرورت خصوصی سازی امور در بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: تکرار مشکلات، مسئله ای را در بخش کشاورزی حل نمی کند بلکه باید پیشنهاد و راه حل ارائه کرد.

وی با بیان این که کشاورزان ایران در ردیف هوشمندترین افراد هستند، تصریح کرد: باید شرایطی را فراهم کنیم تا کشاورزان، تولید و درآمد پایدار داشته باشند.

سرپرست وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی یک مقوله اقتصادی است و باید در کنار آن تحلیل اقتصادی ارائه شود.

وی با تاکید بر این که باید به سمت کشاورزی قراردادی حرکت کنیم، تاکید کرد: مدیران بخش کشاورزی لازم است با انجمن ها و تشکل های بخش کشاورزی ارتباط و تعامل موثر داشته باشند.

در این دیدار، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد همبستگی کشاورزی ایران (هکا) اظهار داشت: باید زمینه حضور و مشارکت تشکل های بخش کشاورزی رد تصمیم گیری ها فراهم شود و وزارت جهاد کشاورزی انتقال دهنده نظر بخش تولید به هیئت دولت باشد.

دکتر الوندی اظهار امیدواری کرد با حضور توانمند مهندس کشاورز در مسند وزارت جهاد کشاورزی، شاهد توسعه و تحول در بخش کشاورزی باشیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید