Iranian Agriculture News Agency

حذف عوارض صادراتی زعفران در انتظار تصویب هیات وزیران

وزیر صمت در نامه‌ای درخواست حذف عوارض صادراتی زعفران را به هیات وزیران ارسال کرد.

حذف عوارض صادراتی زعفران در انتظار تصویب هیات وزیران

به گزارش خبرنگار ایانا، در نامه عباس علی آبادی وزیر صمت به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور؛ موضوع حذف زعفران از تصویب نامه شماره 51537/ت61365 ه به تاریخ 27 خرداد 1402 هیات وزیران مطرح شده است.

در این نامه آمده است که با توجه به درج نام زعفران در تصویب نامه خرداد ماه هیات وزیران، این محصول بر اساس بند (ه) تبصره هشت قانون بودجه 1402 مشمول پرداخت نیم درصد عوارض است. اما با هدف رقابت‌پذیری طلای سرخ در بازارهای جهانی، پیشنهاد حذف محصول زعفران از جدول مندرج در تصویب نامه یاد شده مطرح و به تصویب اعضای شورایعالی توسعه صادرات غیر نفتی رسیده است.

وزیر صمت در این نامه پیش نویس تصویب نامه اعضای شورایعالی توسعه صادرات را برای طرح در هیات وزیران به معاون اول رئیس جمهور تقدیم کرده است.

این نامه به شماره 906781 با امضای عباس علی آبادی به محمد علی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی؛ مهدی ضیغمی سرپرست سازمان توسعه تجارت و عزت اله زارعی مشاور امور دولت نیز رونوشت شده است.

عوارض زعفران

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید