Iranian Agriculture News Agency

دماوندی‌نژاد تصریح کرد:

حذف تعرفه‌های صادراتی مرغ و تخم مرغ

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: پرورش دهندگان مرغ میتوانند با دریافت دان مدت دار و خرید اعتباری از شرکت پشتیبانی امور دام کشور تسهیلات لازم را در جهت ادامه تولید و در بعد نیاز تغذیه‌ای گله های تحت پوشش انجام دهند.

دریافت دان مدت‌دار و خرید اعتباری  از شرکت پشتیبانی امور دام کشور

به گزارش خبرنگار ایانا، حسین دماوندی‌نژاد معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در ارتباط زنده خبری  در برنامه روی خط پیگیری در خصوص تشریح اقدامات حمایتی از تولید کنندگان صنعت طیور، گفت: حذف تعرفه‌های صادراتی مرغ و تخم مرغ انجام شده تا تولید مازاد بر نیاز روزانه و ذخیره کشور به بازارهای صادراتی هدایت شود.

وی ادامه داد:  همچنین تامین نهاده مدت دار با عقد قراردادهایی برای تولید گوشت مرغ مرتبط با جوجه یکروزه و برای گله های پشتیبان  در اختیار پرورش دهندگان قرار داده میشود تا در زمان مقتضی تولید را هدایت و در آینده با دولت تسویه کنند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در تشریح اقدامات وزارت جهاد کشاورزی، یادآور شد: در بخش صنعت طیور  تولید تخم مرغ و گوشت مرغ وجود دارد و برنامه ریزی برای یک کمیته تخصصی و فنی متشکل از  اتحادیه ی مرکزی مرغداران تخم گذار میهن و تعدادی از معاونت های وزارت جهاد کشاورزی در جهت تعیین هفتگی قیمت تخم مرغ تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این کمیته به منظور خرید مازاد تخم مرغ و نگهداری در سردخانه‌های مورد نظر شکل گرفته است.

دماوندی‌نژاد تصریح کرد: از چهارشنبه هفته گذشته کمیته تخصصی و فنی برای برنامه ریزی تخم مرغ مازاد شکل گرفته  و بر اساس نرخ مصوب با هماهنگی نماینده تشکل مربوطه انجام می شود و در این راستا تخم مرغ تخم مرغ مازاد از بازار خریداری میشود.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در تولید جوجه یک روزه نیز هر هفته تعدادی  جوجه های یک روزه گوشتی تولید می شود و باید در فضای پرورش قرار گیرد و بر این اساس شرکت پشتیبانی امور دام کشور تولید قراردادی با مرغداران را در دستور کار خود قرار داده است.

وی یادآور شد: به تعداد جوجه دریافت شده  مرغداران نهاده مدت دار را از شرکت پشتیبانی امور دام تحویل گرفته و مبادرت به تولید می‌کنند؛ البته در مقطعی که محصول به دست می‌آید تولید کننده مختار است که محصولش را به بازار عرضه کند و یا شرکت پشتیبانی امور دام کشور با نرخ مصوب مرغ تولیدی را خریداری می‌کند.

دماوندی‌نژاد با تاکید بر حذف تعرفه صادراتی تخم مرغ و گوشت مرغ، گفت: در صورتی که ذخایر کشور در حد کفایت قرار گیرد مازاد تولید به سمت بازارهای منطقه هدایت می شود.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود به گله های پوشش دهنده جوجه های یک روزه( گله های اجداد) اشاره کرد و یادآور شد: در بعد تولید جوجه یکروزه تخم گذار و جوجه یکروزه گوشتی که  از نظر ما گله های پشتیبان هستند؛ برای آنها یک برنامه کاملی تدارک دیده شده و از امروز ابلاغ میشود.

وی ادامه داد: پرورش دهندگان این طیور میتوانند با دریافت دان مدت دار و خرید اعتباری  از شرکت پشتیبانی امور دام کشور تسهیلات لازم را در جهت ادامه تولید و در بعد نیاز تغذیه‌ای گله های تحت پوشش انجام دهندتا نگرانی در تولید جوجه یک روزه برای تولیدکنندگان آن‌ها وجود نداشته باشد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید