Iranian Agriculture News Agency

مدیرکل هماهنگی آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران خبر داد:

مدیرکل هماهنگی آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران از آغاز بهره‌برداری سراسری سامانه فروش آرد کشور (سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور) از 25 دیماه اعلام کرد.

25 دی‌ماه آغاز بهره‌برداری سراسری از سامانه فروش آرد کشور(سیما)

به گزارش ایانا و به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ محمد حسن جلالی گفت: با توجه به برنامه‌ریزهای انجام شده، سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشور به صورت کامل از 25 دیماه عملیاتی می‌شود.

جلالی با اشاره به این که پیش از این، این سامانه در برخی استان‌ها به صورت کامل و در برخی استان‌ها حداقل در یک شهرستان مورد  استفاده قرار گرفته افزود: برای فروش آرد یارانه مصارف نانوایی نوع 1 و 2، از 15 دیماه در سامانه سیما عملیاتی شده و از ماههای پیش رو این بارگذاری از بیستم هر ماه انجام خواهد شد.

وی عنوان کرد: سامانه خرید آرد یارانه‌ای حداکثر تا 30 دیماه و سامانه فروش آرد سایر مصارف تا 24 دیماه در دسترس و فعال است.

جلالی خاطر نشان کرد: اطلاعات خرید گندم کارخانجات از 20 دیماه از سامانه سیفا به سامانه یکپاچه مدیریت آرد کشور (سیما) منتقل می‌شود و گندم کارخانجات شارژ خواهد شد.

مدیرکل هماهنگی آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: اختصاص گندم کارخانجات براساس مقدار خرید گندم و توزیع از انبارهای در اختیار این شرکت ( مانند سامانه سایر مصارف قبلی) انجام می‌شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید