Iranian Agriculture News Agency

چغندرقند فریدن رکوردار وسعت زیرکشت، عملکرد و عیار بالا در استان اصفهان است.

«فریدن» رکورددار تولید چغندرقند اصفهان با عیار بالا

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان ، مدیر جهاد کشاورزی فریدن، وسعت زیر کشت این محصول را در شهرستان هزار هکتار بیان کرد و گفت: عملکرد برداشت چغندرقند در فریدن ۶۵ تن در هکتار و در برخی مزارع نیز به ۹۵ تن در هکتار رسیده است.

وحیدکاظمی رئیس اداره ترویج مدیریت جهادکشاورزی فریدن، کشت چغندر قند را مفید برای تقویت خاک دانست و افزود: بقایای چغندر قند که در زمین می‌ماند، باعث افزایش مواد آلی خاک می‌شود.

مظفر رئیسی نماینده شرکت قند اصفهان گفت: روزانه هزار و ۲۰۰ تن چغندر قند از مزارع شهرستان برداشت و روانه کارخانه قند اصفهان می‌شود.

۸۰ درصد از ۸۵ هزارتن چغندرقند تولیدی استان مربوط به شهرستان فریدن است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید