Iranian Agriculture News Agency

محسن زاده کرمانی مطرح کرد:

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: وزارت نیرو یک میلیارد و ۴۴۴ میلیون متر مکعب آب برای بخش کشاورزی در وضعیت کم آبی در استان اصفهان در نظر گرفته است.

اختصاص یک میلیارد و ۴۴۴ میلیون متر مکعب آب به کشاورزان در شرایط کم آبی توسط وزارت نیرو

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، اصغر محسن زاده کرمانی اظهار کرد: آمار مصرف آب در بخش کشاورزی به وسیله آب منطقه ای و با کسر میزان مصرف در بخش صنعت و شرب محاسبه می‌شود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: با فرونشست زمین در سال‌های اخیر و کاهش ۳۵درصدی آب‌های زیر زمینی؛  ۲۸ درصد آب کشت پاییزه و بهاره از منابع سطحی و ۷۲ درصد از منابع زیر زمینی تامین شده است.

وی ادامه داد: بر همین اساس یکی از مباحث اصلی بخش کشاورزی تعریف الگوی کشت بر مبنای اقلیم، عوامل تولید، ظرفیت منطقه، مزیت اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی است که بر اساس آن انواع محصولات زراعی کشت می‌شود.

محسن زاده کرمانی با اشاره به اینکه میزان کشت به چرایی و چگونگی الگوی کشت برمی‌گردد، گفت: یک افق پنج ساله برای الگوی کشت در استان اصفهان تعریف شده است که بر اساس آن میزان آب زیر زمینی و سطحی قابل برنامه ریزی به وسیله وزارت نیرو مشخص و ابلاغ شده است.

وی با اشاره به میزان آب اختصاصی بخش کشاورزی توسط وزارت نیرو گفت: ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون متر مکعب آب برای وضعیت عادی، ۲میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعب برای زمان کم آبی سطحی و یک میلیارد و ۴۴۴ میلیون متر مکعب برای وضعیت کم آبی در استان اصفهان در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه اطلس محصولات قابل کشت استان اصفهان نیز تهیه شده است؛ افزود: ۱۲۸ محصول پرمصرف استان با میزان آب مصرفی مشخص و  متناسب با اراضی کشت شناسایی شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان اصفهان با اشاره به اینکه برای نخستین بار انرژی مصرفی یک گیاه در اصفهان مورد سنجش قرارگرفته است، گفت: این موضوع مشخص می‌کند چه گیاهانی و در چه مناطقی با چه میزان انرژی باید کشت شود.

وی در پایان الزامات اجرایی و صندوق حمایت از کشاورزی، تسهیل نهاده‌ها و تسهیل‌گری از صادرات و اقدامات فنی همچون نصب کنتورهای هوشمند و وجود نقشه های کاداست(محدوده بندی) را از دیگر الزامات بخش اصلاح الگوی کشت عنوان کرد.

 استان اصفهان دارای ۵۶۴ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که به دلیل کمبود منابع آبی حدود ۲۰۰ هزار هکتار از این اراضی زیر کشت محصولات زراعی و باغی است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید