Iranian Agriculture News Agency

مدیرعامل شرکت سهامی زراعی گلپایگان از آغاز برداشت ارزن علوفه‌ای در شرکت سهامی زراعی گلپایگان خبر داد.

آغاز برداشت ارزن علوفه ای در شرکت سهامی زراعی گلپایگان

به گزارش خبرنگار ایانا در استان اصفهان، احمد موبد مدیرعامل شرکت سهامی زراعی گلپایگان گفت: امسال ۲۰ هکتار از زمینهای کشاورزی  شرکت سهامی زراعی گلپایگان برای اولین بار و به صورت تحقیقی به کشت ارزن علوفه‌ای اختصاص یافت.

موبد افزود: شرکت سهامی زراعی گلپایگان در این طرح تحقیقی با همکاری مرکز پژوهشکده بیوتکنولوژی کشور اقدام به کشت ۸ رقم سرگوم و ۸ رقم ارزن مرواریدی کرده.

وی افزود: ارزن با دوره کشت ۷۰ روزه و مصرف آب ۵ هزار متر مکعب؛ ۹۰ تن علوفه تولید می‌کند که جایگزین مناسبی برای ذرت علوفه‌ای است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید